När jag började arbeta gentemot offentlig sektor bad jag en bekant förklara vad den största skillnaden var mellan privat och offentlig sektor och då var svaret ”Man föredrar alltid röda siffror (ekonomiska förluster) före svarta rubriker (läs löpsedlar).” Andemeningen var att det i offentlig sektor alltid får kosta lite extra för att undvika risker.

På många sätt är det sunt att offentlig sektor oftast inte är först med saker eller tar för stora risker, det är trots allt våra skattepengar vi pratar om. Men, så fort en trend börjat stabilisera sig i en annan sektor så är myndigheterna beredda att haka på.

Ta det här med e-tjänster och självbetjäning. När alla konsumenter blivit vana med att göra sina bankärenden själva tog det inte så lång tid före vi kunde göra våra myndighetsärenden själva.

Ett annat exempel är det här med att sätta användaren/kunden i fokus. Under många år var man hyfsat ensamma om i privat sektor att fokusera på kunden och kundens upplevelse och lojalitet. Men för några år sedan började myndigheterna haka på och nästan ’övertrumfade’ varandra i olika kundmötes- och kundupplevelseprogram.

Det jag noterat under mina snart 15 år gentemot offentlig sektor är alltså att många trender från privat sektor kommer några år senare till myndigheterna. Så, nu när FinTech och HealthTech håller på att revolutionera sina respektive branscher – när kommer GovTech (eller har den redan kommit)?

Om ni vill veta vad jag tror så läs min nästa blogg-post!