Skip to Content

Statens vegvesen velger Capgemini for bedre trafikkoversikt

16 Apr 2024
Brand logo

Oslo, 16. april 2024 – Statens vegvesen har valgt Capgemini som strategisk partner til omfattende leveranse av tjenester knyttet til området Trafikk- og transportdata. Rammeavtalen strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse.

Statens vegvesen ønsker å bli en mer datadrevet etat for blant annet å sikre bedre beslutningsgrunnlag i klima- og miljøspørsmål knyttet til vegsystemer og for å bidra til en enklere reisehverdag for innbyggerne. Dette er hovedmål for avtalen med Capgemini som ble signert i desember.

 – Som betydelig samfunnsaktør forvalter vi et stort ansvar og store ressurser. Det er viktig å sikre at vi får mest mulig igjen for skattepengene som investeres. Økt digitalisering av etaten bidrar til tryggere ferdsel på norske veier, sier Lars Kalfoss, IT-direktør i Statens vegvesen.

Strategisk avtale

Avtalen er omfattende og strekker seg over fire år med mulighet for forlengelse. 76 IT-eksperter fra Capgemini vil sammen med eksperter hos Statens vegvesen jobbe med tjenestedesign, systemutvikling, test og forvaltning for å gi Statens vegvesen ytterligere digital kraft i sitt arbeid.

 – Statens vegvesens nullvisjon for skadde og drepte i trafikken krever at teknologi og kompetanse tas i bruk på nye områder. Vi er stolte over å kunne bidra til et mer effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i Norge, sier Atle Bergfjord, leder av offentlig sektor i Capgemini Norge.

Tryggere ferdsel

Leveransen fra Capgemini skal sørge for at trafikantene får dekket sitt behov for relevant og pålitelig trafikkinformasjon. Avtalen skal blant annet sikre at Statens vegvesen kan samle inn, bearbeide, presentere og lagre veidata på en forsvarlig måte.

 – Statens vegvesen tilbyr høyt etterspurte applikasjoner med informasjon til trafikanter om reisetider, værdata og webkamerabilder og -video. Informasjonskvaliteten er viktig og bidrar til å realisere vår nullvisjon for skadde og drepte i trafikken. Dette skal vi samarbeide med Capgemini om, sier Lars Kalfoss.

Ny innsikt gir bedre utsikter

Statens vegvesen har siden 2017 vært en viktig kunde hos Capgemini, et av verdens største kompetansehus. Samarbeidet har gradvis utviklet seg til et strategisk partnerskap.

 – Statens vegvesen sitter på store mengder trafikk- og transportdata. Leveransen, som startet opp 1. januar, skal gjøre det lettere å hente ut og tilgjengeliggjøre verdiene som ligger i informasjonen, avslutter Atle Bergfjord.

About Capgemini

Capgemini is a global business and technology transformation partner, helping organizations to accelerate their dual transition to a digital and sustainable world, while creating tangible impact for enterprises and society. It is a responsible and diverse group of 340,000 team members in more than 50 countries. With its strong over 55-year heritage, Capgemini is trusted by its clients to unlock the value of technology to address the entire breadth of their business needs. It delivers end-to-end services and solutions leveraging strengths from strategy and design to engineering, all fueled by its market leading capabilities in AI, cloud and data, combined with its deep industry expertise and partner ecosystem. The Group reported 2023 global revenues of €22.5 billion.


Get The Future You Want | www.capgemini.com