Skip to Content
z100323_databook_2880x1800-_SM_N (1)
Data and AI

Ny bok: Få datamestere blant norske bedrifter

Gapet mellom datamestere og datasinker

Norske bedrifter må bli mye flinkere til å samle inn, lagre og anvende data i alle forretningsprosesser for å opprettholde eller styrke konkurransekraften. Forskjellen mellom datamestere og datasinker øker.  

Dette er blant konklusjonene i en fersk bok om nordiske datamestere: “The Future of Data – How Nordic companies scale and transform with data and AI.»

Fra venstre: Caroline Wilhelmsen, leder for Insights & Data Capgemini Norge og Ivar Aune, nordisk leder for Insights & Data i Capgemini.

Telenor og Fortum er blant et fåtall norske bedrifter som fortjener tittelen datamester («datamaster»), i følge medforfatter Caroline Wilhelmsen, leder for Insights and Data i Capgemini Norge.  

“Norge ligger fremdeles bak Sverige når det gjelder innsamling, deling og bruk av data, spesielt kunstig intelligens, sier Wilhelmsen. – Mange bedrifter går glipp av muligheter til å optimalisere drift eller tjenesteutvikling fordi verdifulle data verken blir samlet inn, systematisert eller brukt på riktig måte.”

Studier viser at selskaper som investerer i å bli datamestere oppnår forretningsmuligheter som er 22 prosent mer lønnsomme enn gjennomsnittet i næringslivet for øvrig.

“Optimal bruk av data kan for eksempel bidra til at virksomheten bruker mindre strøm når strømprisen er høyest, sikre at bemanningen på flyplasser eller i butikker er tilpasset forventet passasjer- eller kundepågang, eller sørge for at lagerbeholdningen er tilpasset etterspørselen, sier Wilhelmsen. “

Gjennom forskning og dybdeintervjuer med ledere i 11 nordiske selskaper har Wilhelmsen sammen med bl.a. kollega Ivar Aune og økonomiprofessorer i Danmark og Sverige, kommet frem til hovedtrekk ved datamestere:

  1. Bedriftene har en egen datastrategi som understøtter virksomhetens forretningsstrategi. Forretningsutviklere og teknologer baserer arbeidet sitt på de samme dataene, i sann tid, og er enige om hvilke – og på hvilken måte – data om kunder, marked og partnerskap bør samles inn og forvaltes i fremtiden.
  2. Datamestere investerer i kvalitetssikrede data som organisasjonen kan ha tillit til, og som dermed kan brukes som basis for videreutvikling av drift og forretning.
  3. Gamle systemer oppdateres og data migreres til sikre og stabile skytjenester, hvor de er enkle å få tilgang til.
  4. Data og innsikt brukes aktivt for å utvikle virksomheten, for å håndtere risiko og stimulere til innovasjon. Databaserte forretningsinitiativ identifiseres og måles.

Medforfatter Ivar Aune, som har nordisk ansvar for Insights and Data i Capgemini,  understreker at det finnes norske eksempler på bedrifter som utmerker seg ved bruk av data som konkurransefortrinn. Han trekker fram Telenor og Fortum som to av Norges fremste datamestere. I boken får Telenor ros for bruk av automatisert samhandling med partnere, mens Fortum omtales spesielt på grunn av sin evne til å bruke dataanalyse i de ulike forretningsområdene.

Norske virksomheter har gode forutsetninger for å bli datamestere på grunn av høy kompetanse og tilgang på kapital. Bokprosjektet kom i stand fordi forfatterne ønsket å øke kunnskap og bevissthet blant nordiske ledere om betydningen av data for vekst og lønnsomhet.

“Mange norske bedrifter skusler bort verdifulle muligheter. Jeg har en teori om at norsk skippertaksmentalitet hindrer en langsiktig og systematisk tilnærming til innsamling, lagring og anvendelse av data. Svenske bedrifter har gjerne en mer industriell tilnærming til forretningsaktiviteter, og dette kommer dem til gode også når det gjelder bruk av data, sier Aune.”

For å få vite mer om hvordan din bedrift kan bli en datamester, kontakt:Ivar Aune, Vice President – Managing director Insights & Data Nordics, Capgemini


Caroline Wilhelmsen, Vice President –Head of Insights and Data Norway, Capgemini