Bookplan: patientforløb på tværs af afdelinger og hospitaler

Bookplan er den avancerede planlægnings- og bookingløsning til hospitaler.

Bookplan giver en række fordele for de mange afdelinger, som anvender systemet:

  • nem planlægning inden for den enkelte afdeling eller på tværs af afdelinger
  • mere smidig afvikling, da hele personalet har overblik over patientflow
  • forbedret kommunikation med patienten med SMS påmindelser og webbooking.

Standardiseret system som kan tilpasses individuelle lokale behov

Bookplan standardsystemer er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og indeholder en bred vifte af avancerede gennemprøvede standardfunktioner. Samtidig kan systemet opsættes til lokale organisationsstrukturer, planlægningsmodeller og arbejdsgange.

I dag understøtter Bookplan ressourceplanlægning og -booking på såvel somatiske som psykiatriske sygehuse: Operationsafdelinger, ambulatorier, sengeafdelinger, akutområdet samt serviceafdelinger som røntgen og laboratorier.

Effektiv planlægning af afdelingernes kritiske ressourcer

Erfaringerne viser, at Bookplan øger afdelingernes effektivitet gennem en mere hensigtsmæssig udnyttelse af eksisterende ressourcer.

I kernen af Bookplan findes redskaber til effektiv planlægning af afdelingens kritiske ressourcer, som fx personale, udstyr og stuer. Til hver ressource oprettes en kalender, hvor ressourcens aktiviteter detailplanlægges. Kombinationen af kalendere og kvalifikationer giver en unik sikring af, at det altid er de rigtige ressourcer, der bookes på.. Dette skaber også mulighed for decentral booking, hvor fx klinisk personale fremsøger tider, inden patienterne forlader sygehuset.

Effektivt overblik over dagens aftaler

Bookplans værktøjer giver et effektivt overblik over patientaftaler, dagens program, uudnyttet kapacitet på operationsstuer, mv. Alle lister sættes op, så de indeholder præcis den information, som den enkelte afdeling eller personalegruppe har brug for.

Effektiv understøttelse af patientflowet

Bookplan giver overblik over patientflowet på operationsafdelingen, i ambulatoriet eller på skadestuen/akutmodtagelsen. Dette bidrager til at forbedre, kommunikation mellem lokationer og reducere antallet af teelefonopkald.

Elektronisk ankomstregistrering og kaldetavler

Mange ambulatorier skal dagligt håndtere et stort patientflow. Elektronisk ankomstregistrering minimerer receptionens tidsforbrug forbundet med modtagelse af patienter, idet patienten selv kører sit sygesikringskort igennem en kortlæser og automatisk registreres som ankommet. Når det er patientens tur, vises hans nummer på den digitale kaldetavle. Patientens ankomst formidles samtidig videre til personalet, således at personalet hele tiden har overblik over patientflowet.

Kommunikation til borgeren via brev og SMS

Bookplan håndterer afdelingens patientbreve, informationsmateriale mv, som automatisk udskrives som en del af bookingprocessen. Bookplan kan konfigureres til automatisk at sende påmindelses-SMS til patienten på et givent tidspunkt forud for aftalen. Påmindelser sendes ved hjælp af Nem-SMS

Let integration med andre systemer

Takket være sine standardiserede HL7 snitflader er Bookplan let at integrere med EPJ og PAS. I dag er Bookplan integreret til:

  • Flere EPJ-systemer, herunder Århus-EPJ (Systematic) og Cosmic (Cambio)
  • En række PAS-systemer, herunder bl.a. Grønt System (CSC) og B-Data-PAS (Logica)
  • Logistik og kommunikationssystemer, herunder røntgensystemer og Cetreas løsninger

Kontakt os

Jakob Heuch
Customer Executive, Healthcare
+45 52189023

Resources

Selvbooking på Regionshospitalet Randers fjerner ventetider for patienter og stress hos personalet

Dårlig trivsel, stress og lange ventetider var for få år siden hverdag i afdelingen for Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers, hvor patienterne mødte op uden tidsbestilling for at få taget en blodprøve.