EPJ Center of Excellence

Målet med Capgemini Epic Center of Excellence er at at forbedre arbejdsgangsunderstøttelsen for klinisk og administrativt personale i de to regioner der anvender Sundhedsplatformen. Arbejdet tager udgangspunkt i analyse af eksisterende arbejdsgange samt ønsker til forbedring af disse. På baggrund af disse analyser, udarbejdet der løsningsdesign på tværs af EPIC, nationale og lokale IT systemer, således at der opnås løsninger, der understøtter arbejdsgangene i klinikken og har patienten i centrum.

Capgemini råder over en række agile projektledere, som sikrer optimal fremdrift på projekterne. Vores konsulenter inden for test og kvalitetssikring sikrer at kvaliteten bygges ind undervejs fra analyse til byg af løsninger.

I udviklingen af bedre arbejdsgangsunderstøttelse spiller effektivisering af IT driften vha automatiseringsløsninger en stor rolle. Vores konsulenter er tæt involveret i arbejdet med automatiseringsplatformen, som gør det muligt at tilpasse arbejdsgangene i Sundhedsplatformen gennem gennem bedre værktøjer til konfiguration og byg af nye versioner.

Med vores store viden om Sundhedsplatformen og en dyb teknologisk indsigt yder vi strategisk rådgivning ift. teknologiudvikling og de muligheder denne kan udgøre for de to regioner.

Capgeminis EHR Center of Excellence er bemandet med et team af konsulenter, som kombinerer indsigt i kliniske arbejdsgange med ekspertise inden for teknologi, som gør dem i stand til at skabe løsninger, der understøtter arbejdsgangene i klinikken. Mange af konsulenterne har en certificering inden for et eller flere af Epics moduler.

Contact us

Thank you, we will be in touch with you soon!

We are sorry, the form submission failed. Please try again.