Skip to Content

Kun hver fjerde virksomheder lever op til GDPR

20 Mar 2020

Mere end et år efter indførslen af den nye persondataforordning, GDPR, lever blot 28 pct. af virksomhederne fuldt op til den nye lovgivning. Det viser en stor undersøgelse fra it-konsulentfirmaet Capgemini.

Det går langsommere end forventet for virksomheder med at få styr på deres håndtering af persondata. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.100 topchefer og ledere, som it-konsulentvirksomheden Capgemini står bag. Stik mod lovgiveres og egne forventninger er det i dag blot lidt mere end hver fjerde virksomhed (28 pct.), som lever op til GDPR. Op til lovgivning trådte i kraft sidste år, vurderede ca. otte ud af 10 ellers, at de ville være compliant inden for et år.

Samtidig melder kun 30 pct. af virksomhederne i undersøgelsen, at de er “tæt på” at være i hus med GDPR, men dog stadig har uløste problemer mht. persondataforordningen. Typisk pga. gamle it-systemer, kompleksiteten i GDPR og store omkostninger forbundet med at implementere lovgivningen.

Capgeminis undersøgelse baserer sig på svar fra topchefer og ledere fra banker, teleindustrien, detailhandel, offentlige institutioner, forbrugerteknologi og forsyningssektoren. Den tegner samtidig et broget billede af, hvor GDPR-parate virksomheder er i forskellige lande. I USA er flest klar på niveau med GDPR (35 pct.) – tæt fulgt af Tyskland og UK, hvor 33 pct. er på plads. Værre ser det ud i Spanien, Italien (21 pct.), mens Sverige ligger lavest i undersøgelsen med bare 18 pct.

Danmark er ikke dækket af undersøgelsen, men Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed slå fast, at vi også herhjemme halter bagefter GDPR.

– I Danmark er der også et betydeligt rum til forbedringer af compliance med GDPR. Det skyldes bl.a., at selv om Danmark er meget digitaliseret, så har der gennem årene ikke været den fornødne fokus på beskyttelse af personoplysninger. Desuden er det et område, som er svært at håndtere teknisk og juridisk for de mange mindre virksomheder, vi har i Danmark. Endelig tager det også tid at dreje organisationerne sådan, at man ikke indsamler mere end, hvad der er nødvendigt og får slettet data, der ikke er brug for, forklarer han.

Uventede gevinster ved GDPR

Undersøgelsen afdækker også flere positive sider af GDPR-lovgivningen. Hos virksomheder, der i dag lever op til persondatalovgivningen, ser hele 92 pct. konkurrencemæssige fordele i at være compliant. Primært på grund af øget forbrugertillid, positiv markedsføringsværdi og løftet medarbejdertilfredshed.

– Vi kan se, at der er mange, som fortsat kæmper for at komme helt i mål med GDPR. Naturligt nok, er der en række komplekse forhold, der gør implementering af de nødvendige procedurer, it-systemer og teknologier svær og omkostningstung. Men der bliver investeret massivt i både juridisk bistand og systemer, der understøtter GDPR, viser vores undersøgelse. Faktisk forventer 40 pct. at bruge over en million dollars på juridisk bistand og ny teknologi i 2020, forklarer Maria Søndergaard, direktør for digitale tjenester hos Capgemini Danmark.

Capgeminis undersøgelse viser også, at organisationer, som i dag lever op til GDPR, i langt højere grad anvender ny teknologi end organisationer, der ikke er compliant. Her er brug af bl.a. cloud-teknologi (84 pct. vs. 73 pct.), datakryptering (70 pct. vs. 55 pct.) og automatisering med robotteknologi (35 pct. vs. 27 pct.) mere udbredt.

Kontakt

Maria Søndergaard

Director of Manufacturing & CPRD
Maria Seierø Søndergaard is a highly experienced executive at Capgemini Denmark, having worked in the consulting industry for more than 22 years. Currently, she is responsible for managing two sectors: Consumer Products Retail & Distribution (CPRD) and Manufacturing. In addition, she is a member of the Danish Senior Management Team and has been responsible for the CSR agenda at Capgemini Denmark for many years. Maria also represents Capgemini in The Danish ICT Industry Association (ITB). She brings a wealth of knowledge, experience, and expertise to the Capgemini Denmark team and the many clients she supports.