Skip to Content

De riges formuer skrumper – 400 færre dollarmillionærer i Danmark

20 Mar 2020

Efter syv år med uafbrudt vækst i formuerne hos de rigeste mennesker i verden, de såkaldte High Net Worth Individuals (HNWI), populært kaldet dollarmillionærer, skrumpede de riges formuer med 3 pct. på verdensplan i 2018. I Danmark blev der 400 færre dollarmillionærer sidste år.

Det viser den årlige formueopgørelse fra it-konsulentvirksomheden Capgemini, som har taget temperaturen på de rigeste mennesker i verden. High Net Worth Individuals betegner personer, der har en likvid formue på mindst 1 mio. US dollars.

Det globale fald på 3 pct. i HNWI’ernes formuer er drevet af sidste års nedgang i aktiemarkederne og generelt langsom udvikling i de regionale økonomier. Specielt Asien-Stillehavet, Kina og Europa er hårdest ramt og tegner sig for 25 pct. og 24 pct. af det globale formuetab i 2018.

Globalt har de rigeste mistet likvider for 2 billioner dollars, og med 75 procent af det samlede formuefald, er det de såkaldte ultra-HNWI’er, der er hårdest ramt – dvs. personer med en kontantformue på over 30 millioner dollars.

Færre dollarmillionærer

18 millioner mennesker globalt har en likvid formue på mere end 1 million dollars. Det er 100.000 færre dollarmillionærer end i 2017. I alt sidder dollarmillionærerne med en samlet likvid formue på 68,1 billioner dollars – en nedgang i forhold til 17 på 2,1 billioner.

Også dollarmillionærerne i Danmark har været ramt af nedgangen. I dag er der 96.200 dollarmillionærer, viser Capgeminis rapport, mod 96.600 i 2017. Det er et fald på 0,3 procent.

– Generelt set, så afspejler faldet i antallet af kontante dollarmillionærer i Danmark en global økonomi, som taber fart. Samtidig slår sidste efterårs fald på de globale aktiemarkeder også igennem i tallene, forklarer Anders Sejersdal, CEO hos Capgemini i Danmark.

Hos vores nabolande viser rapporten, at i Norge steg antallet af dollarmillionærer med hele 4.000 til i alt 174.000 personer, mens 3.000 personer i Sverige sidste år forlod klubben for de rigeste.

Også UK noterer et markant fald på hele 19.000 dollarmillionærer primært grundet lav økonomisk vækst og politisk usikkerhed omkring Brexit.

Kontakt


Mohamed Attazgharti
Marketing & Communication Director
+45 52189431
Email I


Anders Sejersdal
Finance & HR Director
+45 52 18 90 25
Email I