Skip to Content
header_1_1585x370
Research & insight

Bookplan Update

Bookplan Update konferencen, er et heldagsarrangement, som opdaterer Bookplan superbrugere og andre centrale personer om kommende versioner samt vidensdeling med anvendelsen af Bookplan.

Bookplan Update er åben for alle Bookplan brugere – vi forbeholder os dog retten til at afvise tilmeldinger som ikke er en del af målgruppen.

Bookplan er den avancerede planlægnings- og bookingløsning til hospitaler og giver en række fordele for de mange afdelinger, som anvender systemet:

  • Nem og brugervenlig planlægning inden for den enkelte afdeling eller på tværs af afdelinger
  • smidig afvikling af dagsprogram, da personalet har realtidsopdateret overblik over patientflow
  • forbedret patientkommunikation via MineAftaler, som gør det nemt for patienten at får overblik og se, ændre og booke aftaler

Bookplan standardsystemer er udviklet i tæt samarbejde med klinikere og indeholder en bred vifte af avancerede og gennemprøvede standardfunktioner. Systemet kan opsættes til lokale organisationsstrukturer, planlægningsmodeller og arbejdsgange. I dag understøtter Bookplan ressourceplanlægning og -booking på såvel somatiske som psykiatriske sygehuse: operationsafdelinger, ambulatorier, sengeafdelinger, akutområdet samt serviceafdelinger som røntgen og laboratorier.

Contact

Jakob Heuch
Customer Executive, Healthcare
+45 52189023
jakob.heuch@capgemini.com