Skatteverkets resa mot självbetjäning – On Demand

Publish date:

Förmågan att utveckla och integrera olika delar av sin verksamhet för att möta nya kundbehov på ett snabbt och effektivt sätt blir allt viktigare för många verksamheter. För att lyckas behövs inte bara tekniska lösningar, men även ett öppet och decentraliserat arbetssätt.

Skatteverkets organisation utvecklas att bli mer agil. En viktig del av detta är en övergripande SAFe-transformation, men samtidigt ökar man även förmågan att utveckla och förvalta APIer och integrationer genom ett ambitiöst självbetjäningsinitiativ. Genom att utnyttja central förmåga till vägledning och styrning kan flera team arbeta med integration på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Se inspelningen av webinaret där våra talare berättar om Skatteverkets resa mot självbetjäning i detalj.

För mer information gällande API & Integration kontakta vår expert Erik Runeland.