Skip to Content

World Payments Report 2018: Sverige har nu flest kontantfria betalningar i världen per capita

16 Oct 2018

Stockholm, 16 oktober, 2018 – Digitala transaktioner boomar globalt och Sverige går i bräschen. För första gången går Sverige om USA i antalet kontantlösa betalningar per capita, enligt World Payments Report 2018 som släpps idag av Capgemini och BNP Paribas.

Den nya undersökningen visar att svenskar i genomsnitt gör 461,5 transaktioner årligen per person (2016), en ökning med 13,3 procent. I USA har man haft en betydligt långsammare ökning på 5,2 procent, och ett genomsnitt på 459,6 transaktioner per capita. Högt upp på listan ligger även Sydkorea, Finland, Australien och Danmark. Såväl Sydkorea som Australien förväntas också gå om USA inom de närmaste ett till tre åren enligt rapporten.

Pascal Olin, betalnings- och e-handelsexpert på Capgemini, är inte överraskad av att se Sverige överst på listan.

Det här är resultatet av en trend som vi sett länge i Sverige. Vi svenskar är tekniskt kunniga och idag kan vi köpa i stort sett vad som helst på kort eller mobilen, vi har dessutom en centralbank som pratar om en e-valuta, , säger Pascal Olin.

Fintech, företag och banker som välkomnar innovativ teknik anses i rapporten vara några av anledningarna till den svenska topplaceringen.

Den mobila betaltjänsten Swish är en tidig svensk innovation som gjort enorm succé och där antalat transaktioner stadigt ökar och är en faktor som gjort att exempelvis Apple Pay inte fått något fäste i Sverige än. Dessutom har vi flertalet svenska betalningsföretag i världsklass, exempelvis iZettle eller Bambora som de senaste året sålts till internationella aktörer , säger Pascal Olin.

Enligt rapporten har banker globalt många hinder för att skapa ett nytt betalningsekosystem. Men de svenska bankerna utmärker sig i undersökningen som särskilt öppna för att ta till sig innovativ teknik, samt för sitt samarbete i skapandet av gemensam infrastruktur och service.

Bankerna är ovanligt duktiga på att samarbeta i Sverige. Förrutom Swish är tidiga exempel Bankomatbolaget, Bankgirot och BankID. Väldigt få andra länder har den här typen av gemensamma lösningar som bas. Just nu pågår också ett nytt nordiskt bankgemensamtprojekt som kallas P27, som syftar till att harmonisera betalinfrastrukturen och betallösningar i Norden, säger Pascal Olin.

Innovationslandskapet för betalningar är dock ett osäkert område i dagsläget. BigTech-företag ger sig in på marknaden och företagsledare står inför en betydande komplexitet i utvecklingen av nya betalningssamarbeten och ekosystem, med såväl tekniska som regelmässiga utmaningar och förändringar.

I september nästa år kommer det nya betaltjänstdirektivet PSD2 att träda i kraft. Det är ett gemensamt ramverk för reglering av betaltjänster inom EU, vilket bland annat innebär att en tredje part kan komma att hämta kontoinformation samt initera betalningar åt kund. Vi tror att utveckligen inom betalningar både kommer att leda till fler aktörer och sammarbeten i betalningsvärlden, vilket i sig kommer leda till innovation och nya lösningar för privatpersoner och företag. Etablerade aktörer behöver anpassa sig strategiskt och förstå hur relationen till kunden samt andra aktörer förändras. , säger Pascal Olin.

World Payments Report 2018 visar på att framförallt utvecklingsmarknader driver tillväxten av kontantfria transaktioner. I rapporten omnämns tillväxttakten som CAGR eller Compound Annual Growth Rate.

Ryssland går kraftigt framåt med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 36,5 procent. Även Indien sticker ut med en tillväxttakt på 33,2 procent, liksom Kina på 25,8 procent. Mogna marknader upprätthöll en stabil tillväxttakt på mer än 7 procent enligt undersökningen.

Rapporten förutspår att den sammanlagda årliga tillväxttakten på kontantfria transaktioner globalt kommer ligga på i snitt 12,7 procent fram till 2021.

Om World Payments Report 2018

Den årliga undersökningen World Payments Report består av primärforskning baserad på intervjuer och en online-undersökning. Rapporten har getts ut i mer än ett decennium. Denna utgåva innehåller för första gången även en utvärdering av tredjepartslösningar, exempelvis appar. Under ”Payments Open Banking Assessment” har man undersökt tredjepartslösningar i 16 länder från ett betalningsperspektiv.

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation ligger Capgemini i framkant av innovation för att bemöta sina kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med hjälp av sitt 50-åriga arv och gedigna branschspecifika kompetens gör Capgemini det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom en rad olika tjänster, från strategi till operation. Capgemini sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att teknikens affärsvärde kommer från och genom människor. Bolaget är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2017 redovisade Capgemini globala intäkter på 12,8 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.