Skip to Content

Nordic Capital i samarbete med Capgemini

13 Jul 2020

Stockholm, 13 juli 2020 –Capgemini och Nordic Capital kommer tillsammans tillhandahålla en plattform för att accelerera implementeringen av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som bidrar till värdeskapande inom Nordic Capitals portföljbolag.

Nordic Capital ser AI och ML som centralt för att öka automatiseringen och datainsikterna inom alla branscher. Genom samarbetet med Capgemini får Nordic Capitals portföljbolag tillgång till globala experter och kunskap för att kunna stödja och påskynda sina portföljbolags AI-resa och mognad.

Capgemini är i framkant när det gäller digital transformation och innovation och har ett brett utbud av tjänster för att industrialisera AI och ML. Genom att använda dessa kan företag få maximal effekt av sin AI-investering, vilket i sin tur kan leda till förbättrade affärsresultat och tillväxt.

“Samarbetet med Capgemini är en investering i Nordic Capitals digitaliseringsverktygslåda för att driva digital och AI-baserad transformation inom portföljbolagen och använda den senaste tekniska utvecklingen Det är ytterligare ett exempel på fokuserat och aktivt ägande, där Nordic Capital tillsammans med Capgemini kan erbjuda en unik kombination av de bästa AI- och affärsimplementeringstjänsterna till portföljbolagen”, säger Olof Faxander, Operating Partner, Nordic Capital Advisors.

“Nordic Capital är en ny banbrytande kund för Capgemini. Vi ser fram emot ett aktivt och nära samarbete där vår domänexpertis, breda utbud av acceleratorer och ett starkt team kommer bidra till värdeskapandet i portföljbolagen”, säger Kevin Jiang, Head of Insight Driven Enterprise practice, Capgemini Invent Sverige-Finland.

För att kickstarta samarbetet har Capgemini hjälpt ett av Nordic Capitals portföljbolag inom Technology & Payments-sektorn att använda maskininlärningsalgoritmer som förväntas generera en betydande intäktsökning. Diskussioner om hur AI kan användas för att stödja värdeskapande pågår nu med portföljbolag inom alla sektorer.

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna för investeringar är norra Europa samt globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat mer än 14,5 miljarder euro i över 110 investeringar. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund IX med 4,3 miljarder euro i tillgängligt kapital. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och USA som tillsammans benämns Nordic Capital Advisors.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-,  teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 270 000 anställda i nästan 50 länder. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.