Skip to Content

Capgemini lanserar serie av erbjudanden som möjliggör datadriven affärsutveckling med hjälp av 5G och Edge computing

10 Dec 2020

Stockholm, 10 December – Capgemini lanserar nu ett av flera erbjudanden för Intelligent  Industri som grundas på företagets unika kompetens inom områdena data och digitalisering av industriverksamhet. Med fokus på 5G och Edge computing gör de nya tjänsterna det möjligt för operatörer, leverantörer av nätverksutrustning och företag i alla sektorer att skala upp användningen av 5G och Edge computing. Nu finns en plattform som öppnar för innovation och ökad effektivitet i många verksamheter och branscher.

Den rådande pandemin har inneburit ökade krav på snabb digitalisering och förändring för företag i alla branscher. Kritiskt i denna omställning är att få fler enheter uppkopplade som har förmåga att kommunicera med varandra, samt att kunna samla och använda den data som genereras.

“Vi tror att framtidens industriföretag kommer att vara mer intelligenta,” säger Karl Bjurström, Executive Vice President, Head of Innovation & Strategy, Europe på Capgemini Invent. “5G är så mycket mer än bara snabbare 4G. Det är en ny global standard för telekommunikation som ändrar förutsättningarna för uppkopplade enheter och Internet Of Things i alla branscher. När flera digitala tekniker nu konvergerar kan alla typer av verksamheter börja göra affärer på nya och bättre sätt – med intelligenta produkter, processer och tjänster. Med våra 5G- och Edge computing-erbjudanden kan vi möjliggöra för svensk industri att fortsatt vara i framkant av den digitala utvecklingen. Vi hjälper till att skapa nya affärsmodeller för kunderna med rätt investeringar för en datadriven omvandling. Det hjälper dem att dra större nytta av de möjligheter som skapas genom denna nästa industriella revolution.”

Capgemini, har redan använt sin omfattande tekniska och branschspecifika expertis till att utveckla en bred palett av 5G-lösningar. I Spanien har man genom Altran, en del av Capgemini, till exempel  hjälpt Vodafone att leverera lösningar som använder s.k förstärkt verklighet (AR) i raffinaderiers processer för drift- och underhåll. Andra exempel är irealtidsövervakning av borrande robotar, utveckling av program för att använda obemannade flygande farkoster (UAV) i räddningstjänster, samt utveckling av en tjänst för virtuella biljettkontor.

Styrkan med Capgeminis första led av erbjudanden för intelligent industri är att de utnyttjar gruppens samlade förmåga att utforma, utveckla och lansera morgondagens produkter och tjänster. I Sverige har Capgemini lanserat ett partnerskap med Ericsson och Telia för att tillhandahålla 5G lösningar för svenska företag.

Med 5G kan svenska företag skapa nya affärsmöjligheter, bli snabbare och mer flexibla, och samtidigt spara kostnader. När vi nu tillsammans med partners som Ericsson och Telia kan hjälpa våra kunder realisera den fulla potentialen i 5G öppnas helt nya möjligheter för snabbare digitalisering i snart sagt alla sektorer,” fortsätter Karl Bjurström.

Genom att Capgemini kombinerar teknik, systemintegration och ingenjörskunnande i ett samlat erbjudande kan kunder få bättre hjälp att fatta beslut kring grundläggande investeringar inom digital transformation och snabbare nå lönsamhet från dessa investeringar. Bland erbjudandena inom 5G och edge computing finns:

  • Planering & strategi för digital transformation: hjälp med att identifiera användningsområden för 5G och Edge computing i verksamheten, definiera affärsfall, ta fram digitala strategier, arkitektur och lanseringsplaner för dessa.
  • Nätverksinfrastruktur för 5G: hjälp att analysera och utvärdera komplexa ekosystem för nätverk, utforma och bygga heltäckande nätverk, utformning, planering och lansering av IT och arkitektur för nätverk.
  • Strategiska serviceplattformar: hjälp att utforma och utveckla serviceplattformar för program och tjänster där molnet och Edge computing till fullo kan utnyttjas.
  • Tillämpningar & Program: hjälp att utforma, utveckla, rulla ut, testa och säkerställa god lönsamhet för specifika program och typfall där 5G och Edge computing används (IoT, Edge computing, molntjänster)
  • Orkestrering och integration av ekosystem: integration och tester i projekt för att säkerställa heltäckande funktionalitet för IT och nätverk. Koordinera integration som innefattar partner och användande av open source-lösningar
  • Användning av 5G i affärsverksamheten: transformation av processer, driva och hantera privata/publika/hybrida miljöer/molnlösningar, övervaka användning och prestanda för program och processer, säkerställa hög säkerhet.

Här finns mer information vad Capgemini erbjuder inom 5G och Edge computing.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Capgemini är ett ansvarstagande och multikulturellt företag med 265 000 anställda i nästan 50 länder med målsättningen att genom teknik frigöra människors energi för skapandet av en inkluderande och uthållig framtid. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com.