Global studie visar att digitalt avancerade företag är 26% lönsammare än sina konkurrenter

Publish date:

Capgemini Consulting har i samarbete med MIT Center for Digital Business genomfört en tvåårig global studie som studerar hur företag hanterar och drar nytta av Digital Transformation (digital omvandling och förändring). I forskningsrapporten ”The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry” undersöker Capgemini Consulting och MIT nära 400 stora och internationella företag inom flera olika branscher och hur dessa hanterar och drar nytta av digital teknik för att förbättra företagets konkurrenskraft, allt i från att förbättra kundupplevelsen till att öka produktiviteten, eller att förändra sin affärsmodell.

Studien, som också inkluderar ett trettiotal svenska företag, visar att de företag som har lyckats med en genomgripande digital förändring av verksamheten också har betydligt bättre ekonomiska resultat än andra företag i samma bransch. Samtidigt riskerar majoriteten av företag i studien att hamna kraftigt efter sina konkurrenter, då de inte förmår att utnyttja möjligheterna med digital teknik. Detta gäller oavsett bransch som studerats.

För att lyckas med en digital transformation krävs mer än bara investeringar i teknik. Digital transformation kräver ledarskap och organisationsbaserad förändring. Studien visar att digital mognad består av två dimensioner 1) vad företaget gör med den digitala tekniken och 2) hur företaget hanterar omvandlingsprocessen. De företag som är mogna inom båda dimensionerna är de som har uppnått de största konkurrensfördelarna, och också de bästa ekonomiska resultaten.

  • Studien visar en signifikant och mätbar prestationsfördel hos de verksamheter som har en välutvecklad strategi för digital omvandling. Dessa högpresterande företag – “Digirati” – överträffar sina bransch-konkurrenter när det kommer till flertalet finansiella nyckeltal. De skapar i genomsnitt 9 % mer intäkter, har 26 % högre lönsamhet samt uppnår 12% högre marknadsvärdering.
  • Studien visar också även om olika branscher har olika hög digital mognadsgrad, så finns det “Digirati” inom alla branscher som har studerats. Den högsta procentandelen högpresterande företag så kallade “Digirati” finns inom high-tech (38%) följt av bankbranschen (35%), försäkringsbranschen (33%), resebolag (31%), samt inom telekom (30%). Lägst andel “Digirati” finns inom läkemedelsbranschen (7%) följt av tillverkning (12%), Energisektorn (20%), paketerade varor (24%), detaljhandel (26%).

“Resultatet av studien visar att både VAD organisationen gör och HUR de gör det är centralt för att lyckas med digital omvandling. I vår studie har vi identifierat en särskild typ av företag som har en hög digital mognadsgrad, vilka vi kallar Digirati. Dessa företag presterar klart bättre resultat än andra företag i samma bransch. Särskilt intressant är att Digiratis återfinns i varje bransch vi studerat – från banker och telekom-företag till tillverkande bolag. De kännetecknas av ett ledarskap som både sett möjligheterna inom vad vi kallar Digital Transformation, och  tagit vara på dem och agerat. Nu skördar dessa företag frukterna av sin framsynthet med större intäkter, bättre lönsamhet och högre värdering, säger Anneli Samuelsson, VD Capgemini Consulting Sverige & Finland.

Svenska företag upplever just nu den digitala kraften när deras marknader, kunder och processer förändras. Flera är väl medvetna och agerar, men många är också oroade av detta, hur de påverkas och hur de ska navigera. Vår forskning visar tydligt att framgångsrik digital omvandling måste drivas från toppen. Vi upplever dock att många svenska företag inte tar frågan på tillräckligt strategisk nivå. Svenska företagsledare bör agera nu – vi vet att deras konkurrenter gör det, säger Anneli Samuelsson, VD Capgemini Consulting Sverige & Finland.

Följ denna länk för tillgång till den fullständiga studien.

Presskontakt Capgemini Consulting
Anneli Samuelsson
VD Capgemini Consulting, Sverige & Finland
Corporate Vice President
Tel: +46 8 5368 5000
E-mail: anneli.samuelsson@capgemini.com

Karl Bjurström
Principal & Digital Transformation Lead, Sverige
Tel.: +46 8 5368 4623
E-mail: karl.bjurstrom@capgemini.com

Om studien

In a three-year joint research collaboration with the MIT Center for Digital Business, Capgemini Consulting is conducting a joint research study into digital transformation through interviews with senior executives from leading companies around the world. The findings outlined here are from the second phase of this research, involving 469 senior executive-level interviews in 391 companies in 30 countries. These companies are all major global businesses,  the majority of which have more than $1bn in annual sales. The interviews covered a broad range of geographies and industries with participants from Europe, the US, Latin America, Asia Pacific, The Middle East and Africa, and across industries including technology, banking, insurance, telecoms, consumer packaged goods, utilities, retail, manufacturing, pharmaceuticals and travel and hospitality. This study follows on from the 2011 report, ‘Digital Transformation: a roadmap for billion-dollar organisations,’ which was ranked among the top 5 thought leadership publications of the last decade by Source – a leading market analyst firm for the consulting industry – following a thorough analysis of some 22,000 consulting reports globally. This latest study is the culmination of the second year of the collaboration between Capgemini Consulting and the MIT Center for Digital Business.

Om Capgemini Consulting

Capgemini Consulting är det globala varumärket för management konsultjänster inom strategi och transformation, inom Capgeminigruppen.

Med över 3 600 managementkonsulter globalt är Capgemini Consulting en av de största aktörerna på marknaden. Tillsammans med våra kunder, ledande företag och myndigheter, utvecklar vi strategier och driver förändringsarbete som påverkar resultat och tillväxt.

Läs mer på www.se.capgemini.com/consulting/

Om Capgemini

Med omkring 120 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2011 rapporterade gruppen en omsättning på 9,7 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets- och tekniklösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och de resultat de vill uppnå. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

The MIT Center for Digital Business

Founded in 1999, the MIT Center for Digital Business (http://digital.mit.edu) joins leading companies, visionary educators, and some of the best students in the world together in inventing and understanding the business value made possible by digital technologies. We are supported entirely by corporate sponsors with whom we work in a dynamic interchange of ideas, analysis, and reflection intended to solve real problems. The Center has funded more than 50 faculty and  performed more than 75 research projects focused on understanding the impact of technology on business value, and developing tools and frameworks our sponsors can use for competitive advantage.

pdf_Stabilt_resultat_i_...

File size: 169.70 KB File type: PDF
cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information