Europeisk e-förvaltningsrapport: Sverige fortsätter att tappa sitt digitala försprång

Publish date:

Stockholm 5. december – För sextonde året i rad släpper Capgemini sin årliga rapport om e-förvaltning, 2019 eGovernment Benchmark på uppdrag av EU-kommissionen. Undersökningen har tittat på mer än 10 000 webbplatser i över 36 europeiska länder och resultatet visar att den offentliga sektorn i Europa fortsätter att förbättra onlinetjänster till både medborgare och företag.

Rapporten visar att gapet mellan länder minskar, vilket innebär en mer balanserad europeisk digital marknad. Alla länder utmärker sig särskilt i användarvänlighet och visar på de stora insatser som görs för att tillhandahålla användbara och mobilvänliga tjänster tillgängliga online. På området gränsöverskridande mobilitet finns stor förbättringspotential, framförallt då europeiska medborgare fortfarande till väldigt begränsad nivå kan använda sig av e-förvaltningstjänster, utöver informationssökningar, i andra länder än sitt eget.

Sverige positionerar sig fortsatt över EU-ländernas genomsnitt inom alla fyra områdena; kundfokus, transparens, digital infrastruktur och mobilitet. Däremot tappar Sverige positioner inom samtliga områden. Det trots att Sverige själva har förbättrats, men flera andra europeiska länder förbättras i en snabbare och mer aggressiv takt. Det område där Sverige har haft minst förbättring sedan 2016 är mobilitet. Förbättringspotentialen är störst för eID för privatpersoner, framförallt då det enbart går att logga in med ett svenskt eID/bankID på flertalet hemsidor.

I årets jämförelsestudie har fyra livshändelser granskats; Starta företag, Familjeliv, Förlora och hitta jobb samt Studera. Sverige ligger fortfarande över EU-ländernas genomsnitt i samtliga livshändelser. Sverige har framförallt väldigt höga poäng inom livshändelsen Starta företag och ligger på position tre i EU. Sverige har förbättringspotential inom livshändelsen Förlora och hitta jobb, där Sverige positionerar sig på position 18 i EU. Jämfört med 2016 innebär detta ett tapp på tre positioner. Det finns bland annat förbättringspotential för myndigheter att tillgängliggöra information online om när ett ärende beräknas vara klart

Det är tydligt att Sverige fortfarande har en del förbättringspotential. Sverige behöver hitta former för att dela data, bygga gemensamma verktyg och möta medborgare och företag i den livshändelse de befinner sig i, tvärs myndighetsstrukturerna. Den svenska förvaltningsmodellen och traditionen gör det svårt för oss att agera samlat och vi har ännu inte skapat tillräckligt kraftfulla former för att hantera detta, säger Göran Uggla, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini Invent i Sverige.

För mer information om EUs digitala agenda: https://ec.europa.eu/digital-single-market/

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2018 omsatte Capgemini 13,2 miljarder euro. Besök oss på www.capgemini.com

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information