Capgemini utvecklar ny digital plattform för Arbetsförmedlingen

Publish date:

Stockholm, den 2 november 2018 – Capgemini tillkännager i dag att de har blivit valda att leverera en ny digital plattform för ärendehantering och beslutsstöd till Arbetsförmedlingen. Den nya plattformen ska bidra till bättre handläggarstöd, högre rättssäkerhet och högre grad av automatisering och digitalisering.

Efter en konkurrensutsatt anbudsprocess valde Arbetsförmedlingen Capgemini för att utveckla deras nya plattform för ärendehantering och beslutsstöd.

Capgemini ska designa och utveckla en sömlös digital plattform som kommer ge Arbetsförmedlingen ett dynamiskt och specialiserat system för handläggning. Den nya plattformen ska bidra till ökad digitalisering och automatisering, vilket ger handläggarna mer tid att lägga på de som behöver det som mest. Arbetsförmedlingen valde Capgemini tack vare hög kvalitet på tjänster och erbjuden plattform, i kombination med ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är mycket glada att Arbetsfömedlingen har valt oss för utvecklingen av deras nya digitala plattform för kärnprocesser. Den nya lösningen kommer hjälpa Arbetsförmedlingen att få fler arbetslösa i jobb och på så sätt påverka vårt samhälle i en positiv riktning, säger Lars Kullberg, VP, Head of Public Sector i Capgemini

Det inledande avtalet är ett kontrakt på sex år och inkluderar programvara, implementering av programvara, applikationsutveckling och underhåll, samt förändringsledning. Det fulla kontraktet inklusive optioner löper på 20 år.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation ligger Capgemini i framkant av innovation för att bemöta sina kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med hjälp av sitt 50-åriga arv och gedigna branschspecifika kompetens gör Capgemini det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom en rad olika tjänster, från strategi till operation. Capgemini sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att teknikens affärsvärde kommer från och genom människor. Bolaget är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2017 redovisade Capgemini globala intäkter på 12,8 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Presskontakt:
Gunilla Resare
Tel.:+ 47 45 00 25 42
E-post: gunilla.resare@capgemini.com

 

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information