Capgemini skriver ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting

Publish date:

Stockholm, 27 november 2018 – Capgemini tillkännager i dag att de undertecknat ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Avtalet, som tecknas med SKL Kommentus Inköpscentral AB, kommer att göra det enklare för kommuner och landsting att möta den snabbt ökade efterfrågan på digitala tjänster och extern IT-kompentens.

Ramavtalet, IT-konsulttjänster 2016, undertecknades efter ett öppet anbudsförfarande och inkluderar totalt sju regioner, där Capgemini tilldelades två av dessa; Anbudsområde B: Jämtlands län, Västernorrlands län samt Anbudsområde F: Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län. Capgemini valdes för sina bevisade högkvalitativa leveranser samt kompetens och erfarenhet inom digital transformation.

Capgemini kommer att tillhandahålla tjänster inom IT-utveckling, underhåll och infrastruktur samt arkitektur, IT-säkerhet, IT-kompetens och användarstöd.

Digital transformation och IT-säkerhet är ett stort fokusområde för både kommuner och landsting och kommer fortsätta vara det under många år. Efterfrågan på alla typer av IT-tjänster är hög och vi är stolta över att teckna ramavtal som hjälper de svenska kommunerna och regionerna med värdefull kompetens inom IT, säger Lars Kullberg, VP, Head of Public Sector i Capgemini

Ramavtalets längd är två år, med möjlighet till  två års förlängning.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschkompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag.   Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2017 omsatte Capgemini 12,8 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Presskontakt:
Gunilla Resare
Tel.:+ 47 45 00 25 42
E-mail: gunilla.resare@capgemini.com

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information