Capgemini skriver ramavtal med Kammarkollegiet

Publish date:

Stockholm, 7 januari 2019 – Capgemini tillkännager i dag att de undertecknat ett ramavtal med Kammarkollegiet. Avtalet, som tecknas med Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, kommer att möjliggöra det för samtliga myndigheter i Södra och Västra Sverige att enklare möta medborgarnas höga förväntningar på lättillgängliga och tidseffektiva e-tjänster.

Ramavtalet, IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra, undertecknades efter ett öppet anbudsförfarande och inkluderar totalt sju kompetensområden, där Capgemini fick flest tilldelningar. Capgemini valdes inom sex områden. Genom detta avtal kommer Capgemini att kunna erbjuda relevant och värdefull kompetens för möjliggörandet av myndigheternas fortsatta digitala transformation. Det var utvärderingen av denna kompetens som gjorde att Capgemini fick flest tilldelningar av alla.

Region Södra omfattar följande län – Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland samt Västra Götaland. Capgemini kommer att tillhandahålla tjänster inom användbarhet och tillgänglighet, verksamhetsutveckling och krav, arkitekter, test och testledning, ledning och styrning samt inom IT-säkerhet.

Förenkling för medborgare och företag och en intern effektivisering är ett stort fokusområde för alla myndigheter och kommer fortsätta vara det under många år. Efterfrågan på alla typer av IT-tjänster är hög och vi är stolta över att teckna ramavtal som hjälper de svenska myndigheterna med värdefull kompetens inom IT. Ramavtalet är en viktig del av vår fortsatta satsning på offentlig sektor, säger Lars Kullberg, Vice President och ansvarig för offentlig sektor inom Capgemini.

Ramavtalets längd är två år, med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med 50 års erfarenhet och en gedigen branschkompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2017 omsatte Capgemini 12,8 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Presskontakt:
Gunilla Resare
Tel.:+ 47 45 00 25 42
E-mail: gunilla.resare@capgemini.com

 

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information