Resultatet för 2008 var i enlighet med uppsatta mål. Intäkterna ökade med 5 %
och vinsten var €451 miljoner vilket motsvarar 5,2 % av intäkterna.