Artificiell intelligens ökar biltillverkarnas lönsamhet – svenska bolag halkar efter

Publish date:

Studier visar att storskaliga AI-projekt inom bilindustrin kan öka rörelseresultatet med upp till 16 procent

Stockholm, mars 26, 2019 – En ny studie från Capgemini Research Institute visar att bara 10 procent av de största bilföretagen världen över implementerar artificiell intelligens (AI) inom hela sin organisation. Detta medför att bolagen missar möjligheterna att öka sitt rörelseresultat med upp till 16 procent. I genomsnitt är det endast var tionde svenskt bolag inom fordonsindustrin som använder sig av artificiell intelligens.

I rapporten “Accelerating Automotive’s AI Transformation: How driving AI enterprise-wide can turbo-charge organizational value” intervjuas 500 chefer från de största biltillverkarna i 8 länder. Resultatet bygger på en jämförbar studie från 2017 för att fastställa de senaste trenderna inom investering och implementering av AI inom bilbranschen. Studien visar att svenska bilföretag (42 procent) i större utsträckning än sina globala konkurrenter (26 procent) väljer att implementera AI i pilotprojekt inom organisationen. Det globala genomsnittet är en sänkning med 15 procent från 2017.

Rapporten visar tydligt att AI behöver implementeras genom hela verksamheten för att ge postiva fördelar för såväl det ekonomiska resultatet som kundnöjdhet och säkerhet. Att svenska biltillverkare fokuserar på mindre pilotprojekt beror troligtvis på att man inte vill ta för stor ekonomisk risk initialt. Dock visar alla studier att för att lyckas behöver man integrera tekniken helt i i verksamheten och skala upp och industrialisera. AI är inte bara en it-, teknik- eller affärsfråga, utan det berör alla delar av organisationen, säger Kevin Jiang, VP och ansvarig för AI på Capgemini Invent

Att jobba integrerat med AI genom hela verksamheten ökade hos de globala bilföretagen under 2018 med 3 procent jämfört med 2017 (från 7 procent till 10 procent). I Sverige var samma ökning 2 procent i jämförelse med bolag från Kina (från 5 procent till 9 procent), Storbritannien (från 9 procent till 14 procent) och USA (från 18 procent till 25 procent).

Det som är unikt med bilindustrin är att AI kan implementeras och förbättra alla delar i verksamheten. För slutkonsumenterna innebär AI att det blir bättre och säkrare produkter. En annan stor lärdom av rapporten är att 100 procent av de tillfrågade cheferna anser att AI skapar nya jobbmöjligheter, tvärtemot vad många trodde skulle bli en jobbdödare.”, avslutar Kevin Jiang.

Forskningsmetod
The Capgemini Research Institute genomförde en undersökning av 500 chefer från stora bilorganisationer i åtta länder: Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Sverige, Storbritannien och USA. Forskargruppen utförde sedan djupintervjuer med ett antal branschexperter och entreprenörer.

Rapporten kan laddas ned här

Om Capgemini
Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med  50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med över 200 000 anställda i mer än 40 länder. 2018 omsatte Capgemini 13,2 miljarder euro.

Besök oss på www.se.capgemini.com . People matter, results count.

Om Capgemini Research Institute
Capgeminis forskningsinstitut är Capgeminis egna forskningscenter. Institutet publicerar rapporter och studier om effekterna av digital teknik på stora traditionella företag. Med ett globalt nätverk av experter möjliggörs det att arbeta nära akademiska och tekniska partners. Institutet har forskningscenters i Indien, Storbritannien och USA. Det var nyligen rankat som nummer ett i världen för kvaliteten på sin forskning av oberoende analytiker.

Besök oss på https://www.capgemini.com/researchinstitute/

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information