Project: 24X7 ENTERPRISE AND TRANSACTIONAL DATA CACHE

Publish date:

Společnost realizuje dotační projekt z OPPIK, ICT a sdílené služby pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001998