Przejdź do Treści

Działaj

Przełożenie przekonań i zobowiązań na skuteczne, efektywne działania jest największym wyzwaniem stojącym przed każdą organizacją.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, zgodnie z zasadą “zaangażuj się, działaj i monitoruj”, wiąże się z podjęciem konkretnych działań. Traktujemy je jako poważne wyzwanie i istotne przedsięwzięcie. Stworzyliśmy dźwignie transformacji w całym łańcuchu wartości, które pomogą Ci obrać najbardziej odpowiedni kierunek działania.

Green Core na platformie SAP

Zrównoważony rozwój stanowi wyzwanie dla całego świata. To także źródło przewagi konkurencyjnej i długoterminowego wzrostu.

Czym się zajmujemy

Nasze rozwiązania Green Core with SAP odblokowują dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są już śledzone w systemie SAP S/4HANA® — umożliwiając monitorowanie, porównywanie i zarządzanie danymi środowiskowymi, statystykami społecznymi i innymi wskaźnikami KPI ESG w całym łańcuchu wartości. Jest to klucz do odblokowania zrównoważonego rozwój środowiska i rozwoju społecznego.

W całym środowisku informatycznym stosujemy podejście ukierunkowane na ochronę środowiska, aby zmniejszyć wpływ IT na otaczający nas świat.

Tworzymy koncepcję kompleksowej, zrównoważonej działalności, dekarbonizacji zaopatrzenia, produkcji i logistyki, a także umożliwiamy tworzenie łańcucha dostaw w obiegu zamkniętym i skalowanie nowych modeli biznesowych w gospodarce cyrkularnej.

Przyglądamy się tworzeniu zintegrowanych, zrównoważonych produktów i usług w celu zsynchronizowania wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju, aby napędzać zrównoważony wzrost i poprawić jakość życia teraz i w przyszłości.