Optymalizacja jakości i satysfakcji użytkowników końcowych

Światowy Raport Jakości 2018-19 potwierdza, że „zapewnienie satysfakcji użytkowników końcowych” jest obecnie najwyższym priorytetem w zakresie zapewniania jakości.

Światowy Raport Jakości 2018-19

World Quality Report 2018-19 jest globalnym raportem, opublikowanym przez Capgemini Research Institute, analizującym jakość aplikacji i trendy testowania w wielu branżach w 32 krajach. Raport  potwierdza, że „zapewnienie satysfakcji użytkowników końcowych” jest obecnie najwyższym priorytetem w zakresie zapewniania jakości. To właśnie jakość decyduje, czy doświadczenie użytkowników końcowych przekształci klientów w lojalnych ambasadorów marki, czy w jej przeciwników. Ale jak bardzo skorelowane jest zapewnienie jakości z doświadczeniem klienta?

Kolejna, bo już dziesiąta edycja tego raportu, potwierdza zmianę oczekiwań biznesowych w zakresie jakości i pokazuje jej wpływ na obszar związny z doświadczeniami klientów. Zapotrzebowanie na bardzo szybkie implementowanie zmian nakłada obecnie na zespoły wdrożeniowe duży nacisk na zapewnienie satysfakcji użytkowników końcowych. Potwierdza to zdecydowana większość respondentów odpowiadającyh w raporcie, bo 1700 osób z 10 sektorów i 32 krajów.

Firmy planują wdrożenia sztucznej inteligencji i automatyzacji w celu optymalizacji testowania oprogramowania, mając na uwadze ambicje w zakresie zapewniania jak najwyższej jakości usług i zadowolenia klientów. Natomiast w zespołach ds. zapewnienia jakości pojawią się nowe stanowiska, takie jak eksperci ds. sztucznej inteligencji, zapewnienia jakości i testów, oraz eksperci w obszarze danych (AI QA strategists, AI test experts, Data Scientists).

Najważniejsze ustalenia Światowego Raportu Jakości 2018-19:

  • Po raz pierwszy w historii „zadowolenie użytkowników końcowych” jest najważniejszym celem strategii zapewniania jakości i testowania oprogramowania.
  • Niski poziom automatyzacji oraz wyzwania związane z testowaniem danych i środowiskami testowymi hamują zapewnienie jakości i efektywność testowania oprogramowania.
  • Zmieniają się umiejętności wymagane do zapewnienia jakości i testowania oprogramowania.

Najważniejsze zalecenia Światowego Raportu Jakości 2018-19:

  • Podwyższenie poziomu automatyzacji testów, zarówno podstawowych, jak bardziej złożonych, ale w inteligentny sposób i etapowo.
  • Wdrażanie otwartego podejścia, pozwalającego na przekazywanie informacji, do środowiska testowego i dostarczania danych.
  • Rozwijanie umiejętności w zakresie jakości nie tylko wśród inżynierów zajmujących się rozwijaniem i testowaniem oprogramowań (SDETs).
  • Usprawnienie trackingu w celu optymalizacji zapewnienia jakości i wydatków na testowanie oprogramowania.
  • Opracowanie podejścia testowego dla rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Pobierz World Quality Report 2018-19

Your form has been successfully submitted.

This field is required!

World Quality Report 2018-19: Australia & New Zealand

World Quality Report 2018-19: Australia & New Zealand

Quality Assurance and Testing Trends: Australia and New Zealand

World Quality Report 2018-19: BeNeLux

World Quality Report 2018-19: BeNeLux

Quality assurance and software testing trends in the BeNeLux region.

World Quality Report 2018-19: China

World Quality Report 2018-19: China

Quality Assurance and Testing Trends: China

World Quality Report 2018-19: Eastern Europe

World Quality Report 2018-19: Eastern Europe

Top quality assurance and software testing trends in Eastern Europe

World Quality Report 2018-19: France

World Quality Report 2018-19: France

Top quality assurance and software testing trends in France

World Quality Report 2018-19: Germany

World Quality Report 2018-19: Germany

Top quality assurance and software testing trends in Germany

World Quality Report 2018-19: North America

World Quality Report 2018-19: North America

Top quality assurance and software testing trends in North America

World Quality Report 2018-19: Southern Europe

World Quality Report 2018-19: Southern Europe

Top quality assurance and software testing trends in Southern Europe

World Quality Report 2018-19: The Nordic Region

World Quality Report 2018-19: The Nordic Region

Top quality assurance and software testing trends in the Nordic region

World Quality Report 2018-19: The United Kingdom

World Quality Report 2018-19: The United Kingdom

Top quality assurance and software testing trends in the UK