Różnorodność

Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o szacunek dla różnorodności

Wierzymy, że praca z utalentowanymi osobami z różnych środowisk i o zróżnicowanym doświadczeniu jest zaletą i szansą na stały rozwój firmy. Jesteśmy firmą różnorodną – w Polsce zatrudniamy ponad 9000 osób, w tym już ponad 640 obcokrajowców, podróżujemy do 50 krajów, a na co dzień pracujemy w 30 językach.

Ponad 50% pracowników Capgemini w Polsce to kobiety. Firma jest otwarta na kandydatów z różnorodnymi doświadczeniami. Wprowadzamy także adaptacje dla osób z niepełnosprawnościami i staramy się, aby Capgemini jako miejsce pracy było dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.