Ponad 50% pracowników Capgemini w Polsce to kobiety. Firma jest otwarta na kandydatów z różnorodnymi doświadczeniami. Wprowadzamy także adaptacje dla osób z niepełnosprawnościami i staramy się, aby Capgemini jako miejsce pracy było dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o szacunek dla różnorodności.