Capgemini Polska

Inteligentna redukcja ilości odpadów żywnościowych pochodzących od konsumentów: Wykorzystanie technologii z korzyścią dla detalistów i konsumentów

Ludzi żyjących w głodzie jest już miliard. Jak producenci żywności i sprzedawcy detaliczni mogą pomóc w walce z głodem?

Świat produkuje wystarczająco dużo żywności, aby wyżywić każdego mieszkańca Ziemi. Jednak prawie miliard ludzi żyje w głodzie. Szacuje się, że od jednej trzeciej do połowy całej żywności produkowanej na świecie jest corocznie marnowana lub tracona w łańcuchach dostaw. Sama ta ilość wystarczyłaby na wyżywienie dwukrotnie większej liczby głodnych ludzi na świecie.

A jeśli zaczniemy postrzegać straty żywności i marnotrawstwo nie tylko jako problem ale także jako niewykorzystaną szansę? Skłonienie nas do odmiennego myślenia, do rozwiązania problemu odpadów żywnościowych może stać się bodźcem do zmian politycznych, rozwoju społecznego, zarządzania środowiskiem i innowacji w biznesie.

Marnowanie żywności odbywa się głównie w naszych domach.

Marnotrawstwo żywności wiąże się z kosztami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi, które zaczynają się sumować bezpośrednio w gospodarstwach rolnych i wzrastają wraz z realizacją potrzeb konsumenckich. W gospodarstwie domowym występuje najwyższy odsetek odpadów żywnościowych. Odpowiadają za około 38% do 47% odpadów w skali kraju. Według badań przeprowadzonych przez WRAP, brytyjski Waste & Resources Action Program z siedzibą w Wielkiej Brytanii, istnieje 10 głównych powodów marnotrawstwa żywności w domu.

W raporcie, którego współautorami są Capgemini i Consumer Goods Forum, badamy podstawowe przyczyny marnotrawstwa żywności. Poza wyzwaniami, raport wskazuje na możliwości dla producentów żywności i sprzedawców detalicznych i sugeruje pomysły na przyjęcie podejścia opartego na technologii cyfrowej, które zmieni zachowania konsumentów i przyczyni się do rentownego wzrostu biznesu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego raportu, prosimy o kontakt z Kees Jacobs lub Vito Labate.

Exit mobile version