Danfoss prowadzi rzetelną sprawozdawczość finansową dzięki ujednoliconym procesom rachunkowości i inteligentnej automatyzacji

Publish date:

Dostosowane do potrzeb rozwiązania SAP umożliwiają firmie Danfoss przekształcenie swoich procesów finansowych, usprawnienie operacji i udoskonalenie kontroli finansowej.

Dostosowane do potrzeb rozwiązania SAP umożliwiają firmie Danfoss przekształcenie swoich procesów finansowych, usprawnienie operacji i udoskonalenie kontroli finansowej

Efektywność energetyczna wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi

Wygodne biura czy chłodzone alejki w sklepach detalicznych – wszędzie tam obecna jest firma Danfoss. Ta duńska firma zapewnia rozwiązania w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Zakres jej działalności jest jednak o wiele szerszy. Danfoss pomaga także ograniczać emisje i zwiększać efektywność energetyczną miast w następstwie gwałtownej urbanizacji.

Danfoss zatrudnia ponad 25 000 osób na całym świecie i sprawnie prowadzi swoją globalną działalność. Firma uznała jednak, że udoskonalenie jej operacji finansowych odegrałoby kluczową rolę w osiągnięciu pozycji lidera branży.

Pod presją

Firma Danfoss zrozumiała, że jej rozwiązanie w zakresie finansów i rachunkowości musiało uwzględnić szereg wyzwań, w tym brak ujednoliconych procesów rachunkowości podczas konsolidacji finansowej. Ponadto Danfoss chciała zwiększyć swoją zdolność do raportowania informacji finansowych w czasie rzeczywistym w całym zamkniętym okresie oraz osiągnąć optymalną kontrolę i globalną widoczność.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, Danfoss potrzebowała partnera wspomagającego jej transformację, pomagającego ujednolicić operacje finansowe firmy we wszystkich regionach dzięki procesom najlepszym w swojej klasie. Na podstawie przetargu konkurencyjnego Danfoss wybrała Capgemini z uwagi na znajomość procesów firmy i gotowość do dostosowania się do wizji Danfoss w ramach współpracy.

W 2014 r. Danfoss i Capgemini nawiązały współpracę w celu uruchomienia programu finansowego Danfoss. Głównym celem projektu było ujednolicenie procesów w działach zobowiązań (AP), należności (AR) i księgi głównej (GL) we wszystkich jednostkach biznesowych Danfoss. Obejmowało to także aktualizacje w obszarze podróży i wydatków w 35 lokalizacjach. Aby osiągnąć te cele projektowe, firma Capgemini opracowała i wdrożyła Global Process Model© (GPM), który ujednolicił te procesy.

Bazując na sukcesie tego projektu, firma Danfoss ponownie nawiązała partnerstwo z Capgemini, aby rozpocząć realizację projektu One ERP w 2016 r. Za pomocą tego programu firma Danfoss chciała dostosować i ujednolicić różne platformy SAP do oprogramowania SAP S/4 HANA. Partnerstwo będzie kontynuowane w roku 2018 i w przyszłości, a ujednolicanie procesów i integracja platformy ERP będą wdrażane równolegle.

Zapewnianie płynnego przepływu informacji finansowych

W przypadku obydwu tych projektów Danfoss korzysta z Automation Drive Capgemini, jednolitego podejścia do automatyzacji, oraz z Global Enterprise Model© (GEM), w tym GPM, w celu przekształcenia swoich operacji biznesowych, przyspieszenia transformacji finansowej i szybkiego osiągnięcia oszczędności kosztów.

Model GEM, opracowany na podstawie 17-letniego dogłębnego doświadczenia i oprogramowania Automation Drive, wprowadził automatyzację do procesów finansowych Danfoss i zwiększył ich dokładność, minimalizując jednocześnie koszty i ryzyko. Globalny model Danfoss (GDM), opierający się na modelu GEM, umożliwił Danfoss utworzenie globalnego kalendarza obejmującego wszystkie etapy milowe, globalne i lokalne zadania, a także termin sprawozdawczy i proces „twardego zamknięcia” w celu egzekwowania dyscypliny.

Capgemini i Danfoss wykorzystały światowej klasy narzędzia rachunkowe takie jak Runbook Closing Cockpit© i Runbook Balance Sheet Reconciliation© w celu automatyzacji procesów zamknięcia i sprawozdawczości finansowej. Narzędzia te umożliwiły Danfoss rejestrowanie danych finansowych na każdym etapie transakcji z dostawcami i klientami, co skutkowało sprawniejszym działaniem działów AP i AR.

Zamknięcie i uzgodnienie bilansu jest obecnie prostszym procesem dla księgowych Danfoss. Przekłada się to na sprawnie działającą funkcję record-to-report (R2R), która zapewnia terminową sprawozdawczość finansową dzięki wdrożeniu tych narzędzi. Skutkowało to także skróceniem okresu zamknięcia z 7 do 5 dni roboczych oraz ograniczeniem do minimum potrzeby ręcznego poprawiania błędów.

Ważnym elementem ogólnego sukcesu rozwiązania było wdrożenie odpowiedniej automatyki i robotyki na potrzeby różnorodnych procesów. Obejmuje to proces weryfikacji, aktualizacje kursów wymiany walut obcych oraz uzgodnienia międzyfirmowe, które doprowadziły do ograniczenia ręcznych interwencji i liczby błędów.

Dostarczone korzyści

Dzięki swojej transformacji finansowej wspomaganej przez model GDM firma Danfoss istotnie usprawniła swoją sprawozdawczość finansową, w tym poprzez:

  • najlepsze w swojej klasie płatności na rzecz dostawców
  • udoskonalone ściąganie należności od klientów
  • zwiększoną dokładność wszystkich procesów rachunkowości
  • 56 ujednoliconych procesów R2R
  • dostosowanie procesów i zadań do centrów usług offshore i nearshore Capgemini na podstawie strategii lokalizacji
  • utworzenie międzyfirmowego hubu umożliwiającego szybsze zamykanie wszystkich rodzajów transakcji na całym świecie i skrócenie okresu zamknięcia z 7 do 5 dni roboczych.

W skrócie

Rozwiązanie Capgemini zapewnia dokładne informacje finansowe w czasie rzeczywistym, które umożliwiają Danfoss nawigowanie po skomplikowanym i dynamicznym globalnym środowisku finansowym, spełnianie ustawowych i regulacyjnych wymogów sprawozdawczych, wzmocnienie kontroli finansowej oraz usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Ponadto model Rightshore© Capgemini umożliwia Danfoss korzystanie z globalnego modelu obsługi łączącego w sobie wydajność, talent, współpracę i skalowalność.

Danfoss Success Story

Wielkość pliku: 495,34 KB File type: PDF