Capgemini Polska

Cyberbezpieczeństwo: nowe źródło przewagi konkurencyjnej dla sprzedawców detalicznych

Cybersecurity in Retail - DTI report

Wiele przedsiębiorstw zainwestowało znaczące kwoty w programy zwiększające cyberbezpieczeństwo – ochronę danych klientów, informacji dotyczących przedsiębiorstwa oraz własności intelektualnej. Ale chociaż cyberbezpieczeństwo jest często postrzegane w kategoriach kosztów łagodzenia skutków – lub ramifikacji naruszenia – jest to również czynnik stymulujący działalność i może być źródłem przewagi konkurencyjnej w sektorze detalicznym.

Przebadaliśmy tę kwestię w globalnym sondażu obejmującym ponad 6 tys. konsumentów i 200 członków kierownictwa przedsiębiorstw handlu detalicznego, a także w rozmowach z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Nasze badanie dowiodło, że zadowolenie klienta i wydatki mogą ulec zdecydowanej poprawie dzięki zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych. Jednak niewielu detalistów wykorzystuje tę szansę, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Raport

A oto przykłady najważniejszych wniosków:

Subscribe here to receive an advance copy of new research reports from Capgemini’s Digital Transformation Institute:

Your form has been successfully submitted.

This field is required!

Exit mobile version