Cyberbezpieczeństwo: nowe źródło przewagi konkurencyjnej dla sprzedawców detalicznych

Publish date:

Nowy raport prezentuje możliwości wykorzystania cyberbezpieczeństwa do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa

Wiele przedsiębiorstw zainwestowało znaczące kwoty w programy zwiększające cyberbezpieczeństwo – ochronę danych klientów, informacji dotyczących przedsiębiorstwa oraz własności intelektualnej. Ale chociaż cyberbezpieczeństwo jest często postrzegane w kategoriach kosztów łagodzenia skutków – lub ramifikacji naruszenia – jest to również czynnik stymulujący działalność i może być źródłem przewagi konkurencyjnej w sektorze detalicznym.

Przebadaliśmy tę kwestię w globalnym sondażu obejmującym ponad 6 tys. konsumentów i 200 członków kierownictwa przedsiębiorstw handlu detalicznego, a także w rozmowach z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Nasze badanie dowiodło, że zadowolenie klienta i wydatki mogą ulec zdecydowanej poprawie dzięki zapewnieniu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych. Jednak niewielu detalistów wykorzystuje tę szansę, by zdobyć przewagę konkurencyjną. Raport

  • analizuje możliwości stymulowania działalności przedsiębiorstwa przez cyberbezpieczeństwo i ochronę danych;
  • zawiera ocenę znajomości przez sprzedawców detalicznych oczekiwań klientów dotyczących cyberbezpieczeństwa;
  • kwantyfikuje korzyści dla sprzedawcy detalicznego wynikające z solidnego systemu cyberbezpieczeństwa;
  • prezentuje zalecenia dotyczące wykorzystania przez sprzedawców detalicznych cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych w celu stymulowania wartości i wzrostu.

A oto przykłady najważniejszych wniosków:

  • cyberbezpieczeństwo jest trzecim najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przez klientów przy wyborze sprzedawcy detalicznego, wyprzedzającym nawet takie atrybuty jak rabaty i reputacja marki;
  • udział zadowolonych klientów wzrasta dwuipółkrotnie, jeśli klient uzyska informację, że jego główny sprzedawca detaliczny wdrożył funkcje cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności danych, które były przedmiotem badania;
  • około 40% klientów wyraziło gotowość do zwiększenia swych wydatków on-line o 20% i więcej, jeśli sprzedawca detaliczny przedstawił pewne gwarancje, na których mogliby oprzeć zaufanie;
  • zwiększone cyberbezpieczeństwo i ochrona danych mogłyby prowadzić do wzrostu przychodów o około 5%.

Subscribe here to receive an advance copy of new research reports from Capgemini’s Digital Transformation Institute:

Your form has been successfully submitted.

This field is required!

Report: Cybersecurity in...

Wielkość pliku: 2,96 MB File type: PDF

Infographic

Wielkość pliku: 941,72 KB File type: PDF