World Quality Report, czyli światowy raport o jakości 2019-20

Przyszłość zapewnienia jakości i jej rola w maksymalizacji wzrostu

Maksymalizacja rozwoju firmy dzięki podnoszeniu jakości.

11. edycja World Quality Report (Światowego Raportu Jakości) rozstrzyga rolę jakości oprogramowania w zapewnianiu rozwoju biznesu i jego wyników. Próba badawcza złożona z 1725 dyrektorów ds. informatyki i starszych liderów technologicznych głosowała na rzecz „Przyczynienia się do wzrostu i wyników biznesowych” jako najważniejszego celu zapewnienia jakości i testowania. Zarejestruj się teraz, aby pobrać raport w wersji elektronicznej w języku angielskim.

Dziękujemy, otrzymaliśmy formularz!

This field is required!

W raporcie wyszczególniono również wyzwania związane z inżynierią jakości, które nadal występują we wszystkich sektorach. Jeden na czterech respondentów powiedział, że specjaliści ds. operacyjnych i biznesowych utrudniają wdrażanie agile i DevOps. Istotną kwestią jest postrzeganie automatyzacji nie tylko jako rozwiązania zastępującego ręczne testowanie, ale jako inteligentnej, połączonej platformy. Gruntowna zmiana w dostarczaniu i zarządzaniu danymi testowymi powinna mieć miejsce już jakiś czas temu. Zdumiewający odsetek 59% badanych stwierdziło niedociągnięcia w kontrolach, które zapewniają, że systemy przetwarzania i przechowywania danych są zgodne z polityką bezpieczeństwa.

Oto kluczowe wytyczne, które pomogą przyspieszyć proces inżynierii jakości opisany w raporcie WQR 2019-20:

  • Zbudowanie inteligentnego i połączonego ekosystemu testowego, w którym wdrażana jest inteligentna analiza.
  • Poszerzenie umiejętności związanych z sztuczną inteligencją w zespole testowym poprzez włączenie nauk przyrodniczych, statystyki, matematyki i innych dziedzin.
  • Wyobrażenie sobie automatyzacji testów jako platformy.
  • Podnoszenie świadomości i widoczności środowisk testowych; przyjęcie podejścia opartego na centrum doskonałości w zarządzaniu danymi testowymi.
  • Podniesienie poprzeczki w zakresie bezpieczeństwa. Wprowadzenie testów bezpieczeństwa na wczesnym etapie cyklu życia – podczas projektowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwoju regionalnego na podstawie tego globalnego badania, pobierz e-kopie wyciągów regionalnych.

About the WQR 2019-20

Wielkość pliku: 1,35 MB File type: PDF

World Quality Report 2019-20 Regional Reports

World Quality Report 2019-20: North America

Testing and QA developments in North America are far advanced – and the region’s...

World Quality Report 2019-20: UK

The UK is keen to see faster progress in QA and testing – especially in agile, DevOps, and...

World Quality Report 2019-20: France

France is less mature in testing and QA than might be expected – but it’s keen to make up for...

World Quality Report 2019-20: Germany

Germany is a country that takes quality seriously – and that involves a focus on...

World Quality Report 2019-20: Australia & New Zealand

ANZ is keen to catch up with the rest of the world in testing and QA – and they’re investing...

World Quality Report 2019-20: Japan

Japan’s commitment to quality is instinctive – and it’s woven almost indistinguishably into...

World Quality Report 2019-20: BeNeLux

Benelux sees testing and QA not as a cost but as contributions to value – and it shows

World Quality Report 2019-20: China

China is keen to tackle its testing and QA challenges – and its IT emphasis is on security...

World Quality Report 2019-20: Eastern Europe

Testing and QA in Eastern Europe are less mature than elsewhere in the continent, but it’s a...

World Quality Report 2019-20: Southern Europe

Digital transformation is challenging the relatively immature testing and QA climate in the...

World Quality Report 2019-20: The Nordic Region

The Nordic region is highly business-driven—and it’s addressing substantial QA and test...