Raport Capgemini „Sustainable IT”

Dlaczego nadszedł czas na zieloną rewolucję w IT Twojej organizacji?

Zrównoważone IT jest podstawą ekologicznej przyszłości

Technologia pozostawia niezatarte piętno na środowisku, zwłaszcza biorąc pod uwagę cyfrowe zmiany wywołane pandemią COVID-19. Jeśli jednak technologia ma prowadzić nas ku lepszej przyszłości, to nie może pozostawiać zbyt dużego śladu węglowego. Korporacyjne środowisko informatyczne stanowi znaczną część tego śladu. Czy organizacje koncentrują się w wystarczającym stopniu na bardziej zrównoważonym podejściu do IT?

Aby zrozumieć lepiej temat zrównoważonego IT, w najnowszym raporcie Instytutu Badawczego Capgemini – Sustainable IT: Why it’s time for a Green Revolution for your organization’s IT – przebadaliśmy 1000 organizacji i rozmawialiśmy z kadrą kierowniczą IT, specjalistami ds. zrównoważonego rozwoju i innymi specjalistami.

Stwierdziliśmy, że zrównoważone IT nie jest priorytetem dla większości organizacji – tylko 43% kadry kierowniczej jest w ogóle świadoma jaki jest ślad informatyczny ich organizacji. Podczas gdy połowa organizacji posiada strategię zrównoważonego rozwoju w skali całego przedsiębiorstwa, tylko 18% z nich posiada kompleksową strategię, z dobrze zdefiniowanymi celami i terminami wdrożeń. Co więcej, 49% nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi przyjęcie i wdrożenie rozwiązań, a 53% nie posiada specjalistycznej wiedzy. Pozostawia to zaledwie 6% firm, które dzięki wysokiej dojrzałości w zakresie zrównoważonego IT mogą wykorzystać znaczące możliwości, w tym lepsze wyniki kryteriów ESG ((Environment, Social and Governance), poprawę wizerunku marki i satysfakcji klientów.

Zrównoważone IT jest ważnym elementem odbudowy po pandemii. Aby to osiągnąć, organizacje potrzebują przemyślanej strategii, zaangażowanych pracowników i kierownictwa oraz zrównoważonej architektury oprogramowania. W ten sposób nie tylko będą miały bardziej ekologiczny wpływ, ale także uwolnią potencjał inteligentnych technologii do wprowadzania innowacji środowiskowych i poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone IT jest podstawą bardziej ekologicznej przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji o zielonej rewolucji w IT, pobierz raport.

Sustainable IT_Report

Wielkość pliku: 6,87 MB File type: PDF

Sustainable_IT_Infograp...

Wielkość pliku: 291,27 KB File type: PDF

Poznaj ekspertów

Jean-Baptiste Perrin

Expert in Innovation Strategy