Raport Capgemini „Sustainable IT”

Dlaczego nadszedł czas na zieloną rewolucję w IT Twojej organizacji?

Zrównoważone IT jest podstawą ekologicznej przyszłości

Technologia pozostawia niezatarte piętno na środowisku, zwłaszcza biorąc pod uwagę cyfrowe zmiany wywołane pandemią COVID-19. Jeśli jednak technologia ma prowadzić nas ku lepszej przyszłości, to nie może pozostawiać zbyt dużego śladu węglowego. Korporacyjne środowisko informatyczne stanowi znaczną część tego śladu. Czy organizacje koncentrują się w wystarczającym stopniu na bardziej zrównoważonym podejściu do IT?

Aby zrozumieć lepiej temat zrównoważonego IT, w najnowszym raporcie Instytutu Badawczego Capgemini – Sustainable IT: Why it’s time for a Green Revolution for your organization’s IT – przebadaliśmy 1000 organizacji i rozmawialiśmy z kadrą kierowniczą IT, specjalistami ds. zrównoważonego rozwoju i innymi specjalistami.

Stwierdziliśmy, że zrównoważone IT nie jest priorytetem dla większości organizacji – tylko 43% kadry kierowniczej jest w ogóle świadoma jaki jest ślad informatyczny ich organizacji. Podczas gdy połowa organizacji posiada strategię zrównoważonego rozwoju w skali całego przedsiębiorstwa, tylko 18% z nich posiada kompleksową strategię, z dobrze zdefiniowanymi celami i terminami wdrożeń. Co więcej, 49% nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi przyjęcie i wdrożenie rozwiązań, a 53% nie posiada specjalistycznej wiedzy. Pozostawia to zaledwie 6% firm, które dzięki wysokiej dojrzałości w zakresie zrównoważonego IT mogą wykorzystać znaczące możliwości, w tym lepsze wyniki kryteriów ESG ((Environment, Social and Governance), poprawę wizerunku marki i satysfakcji klientów.

Zrównoważone IT jest ważnym elementem odbudowy po pandemii. Aby to osiągnąć, organizacje potrzebują przemyślanej strategii, zaangażowanych pracowników i kierownictwa oraz zrównoważonej architektury oprogramowania. W ten sposób nie tylko będą miały bardziej ekologiczny wpływ, ale także uwolnią potencjał inteligentnych technologii do wprowadzania innowacji środowiskowych i poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone IT jest podstawą bardziej ekologicznej przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji o zielonej rewolucji w IT, pobierz raport.

Sustainable IT_Report

Wielkość pliku: 6,87 MB File type: PDF

Sustainable_IT_Infograp...

Wielkość pliku: 291,27 KB File type: PDF

Poznaj ekspertów

Jean-Baptiste Perrin

Expert in Innovation Strategy

Kiri Trier

Kiri being the sustainability lead for DACH investigates the right sustainability strategy for Capgemini’s clients and encourages all clients to drive sustainability from an end-to-end perspective with the right methods and measurements.