about us

Optymalizacja możliwości

Dobry nauczyciel to taki, który sprawia, że informacje stają się interesujące i cenne, proces uczenia staje się przyjemnym doświadczeniem, a uczeń otrzymuje długofalową wiedzę, która przyniesie korzyści. Capgemini zaszczepia takie podejście w każdej relacji z klientem.

Nasze wspólne podejście do optymalizacji możliwości klienta oznacza, że:

  • Nie narzucamy naszych pomysłów klientom, ale współpracujemy z nimi, aby wspólnie uzgodnić najlepsze rozwiązanie.
  • Nie sprzedajemy klientom naszego zespołu „A”, a następnie sprowadzamy zespół „B” po rozpoczęciu pracy.
  • Dostrzegamy mocne strony naszych klientów, takie jak ludzie, relacje z ich partnerami i możliwości techniczne, i uważamy, że są tak samo ważne, jak to, co wnosimy do współpracy.  Wspólnie podejmowane decyzje i działania są sposobem, w jaki pracujemy z naszymi klientami.
  • Przekazujemy wiedzę i umiejętności klientom w trakcie trwania naszych relacji, pomagając w zapewnieniu samowystarczalności ich organizacji pod koniec projektu.

Zdajemy sobie sprawę, że współpraca jest dwukierunkowa i że tylko poprzez połączenie naszej wspólnej wiedzy, umiejętności i celów możemy osiągnąć lepsze wyniki i wpłynąć na wzrost wartości biznesowej projektu dla organizacji naszych klientów.

Więcej informacji na temat: Collaborative Business Experience™