Przejęcie Altran przez Capgemini zostało zatwierdzone sądownie

Ostateczne ponowne otwarcie oferty nastąpi w dniach od 16 do 27 marca 2020 r.

Publish date:

Paryż, 13 marca 2020 r. – Wyrok Sądu Apelacyjny w Paryżu oddalił odwołanie od decyzji wydanej przez francuski organ ds. rynku finansowego (Autorité des marchés financiers – AMF) w związku z polubownym wezwaniem Capgemini (Euronext Paris: CAP) odnośnie akcji Altran Technologies (Euronext Paris: ALT). Sąd Apelacyjny potwierdził zatem ważność oferty w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz ważność dokumentu odpowiedzi Altran.

Przejęcie Altranu przez Capgemini, który obecnie posiada 55,13% kapitału zakładowego i 55,06% praw głosu w spółce Altran, pozostaje obecnie w mocy. Grupa może teraz realizować dalej swoją strategię dążenia do światowego przywództwa w dziedzinie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw przemysłowych, którą nazywa „inteligentnym przemysłem”.

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny Grupy Capgemini oraz Aiman Ezzat, który ma stać się następcą prezesa po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w maju 2020 r., wyrazili zadowolenie: „Cieszymy się z decyzji Sądu Apelacyjnego. Witamy wszystkich pracowników Altran w Grupie. Wspólnie będziemy budować światowe przywództwo w obszarze „inteligentnego przemysłu” dzięki naszej uzupełniającej się wiedzy technologicznej i dynamicznej działalności. Ostatni etap przyjaznego przejęcia rozpocznie się już w poniedziałek od ponownego otwarcia oferty na okres 10 dni handlowych. To ponowne otwarcie jest ostatnią szansą dla akcjonariuszy Altran na skorzystanie z oferty Capgemini po cenie 14,5 euro za akcję, co jest szczególnie atrakcyjne w obecnych warunkach rynkowych”.

Dominique Cerutti, prezes i dyrektor generalny Grupy Altran dodał: „Dzisiejsza decyzja to wspaniała wiadomość i cieszymy się na współpracę z zespołami Capgemini, odpowiadając na potrzeby naszych klientów w zakresie innowacji i transformacji cyfrowej. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym pracownikom, którzy pozostali zaangażowani w sprawy naszych klientów przez cały czas trwania tego procesu przetargowego”.

Zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez Capgemini, oferta zostanie ponownie otwarta od 16 do 27 marca 2020 r. (włącznie) na tych samych warunkach finansowych, co pozwoli akcjonariuszom, którzy jeszcze nie złożyli swoich akcji w ramach oferty, zrobić to po cenie 14,50 euro za akcję Altran.

Capgemini przypomina, że zobowiązało się również, że przez okres 18 miesięcy od 14 stycznia 2020 r. nie złoży nowej oferty ani nie przeprowadzi fuzji w oparciu o cenę za akcję Altranu wyższą od ceny oferty. Wyniki finansowe Altranu zostaną skonsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy Capgemini od dnia 1 kwietnia 2020 r. Publikacja wyników za pierwsze półrocze 2020 roku, które będzie pierwszą publikacją skonsolidowaną, nastąpi na początku września 2020 roku.

KALENDARZ CAPGEMINI

  • 28 kwietnia 2020 r. Publikacja przychodów za pierwszy kwartał 2020 r.
  • 20 maja 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • 3 września 2020 r. Publikacja wyników za I półrocze 2020 r.

KALENDARZ ALTRAN

  • 22 kwietnia 2020 r. Publikacja dochodów za pierwszy kwartał 2020 r.
  • 23 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  • 2 września 2020 r. Publikacja wyników za I półrocze 2020 r.

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. To wielokulturowa organizacja licząca ponad 220 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Naszym celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 14,1 mld EUR (2019). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie i Lublinie.

People matter, results count. www.capgemini.com.

Altran is the undisputed world leader in engineering and R&D services. The Group offers its customers a unique value proposition to meet their transformation and innovation challenges. Altran supports its customers, from concept to industrialization, to develop the products and services of tomorrow. Altran has been working for more than 35 years with major players in many sectors: Automotive, Aeronautics, Space, Defence & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industry & Consumer Products, Life Sciences, Communications, Semiconductor & Electronics, Software & Internet, Finance & Public Sector. The acquisition of Aricent expands the Group’s portfolio of expertise in semiconductors, digital experience and design innovation. Altran generated €3.2 billion in revenue in 2019, with nearly 50,000 employees in more than 30 countries. www.altran.com

Press Release

Wielkość pliku: 130,43 KB File type: PDF