Witamy Altran w zespole!

Publish date:

Paryż, 1 kwietnia 2020 r. – Francuski urząd ds. rynku finansowego (Autorité des marchés financiers – AMF) ogłosił dzisiaj, że w związku z ostatecznym ponownym otwarciem oferty przyjaznego przejęcia Altran Technologies (Euronext Paris: ALT) przez Capgemini (Euronext Paris: CAP), ogłoszono przetarg na 110 571 163 akcji Altran. Capgemini dąży do tego, by 8 kwietnia posiadać 98,15% kapitału zakładowego Altranu i co najmniej 98,03% praw głosu w Altranie.

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny Grupy Capgemini oraz Aiman Ezzat, kolejny dyrektor po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r., oświadczyli: „Jesteśmy zadowoleni z wyniku działań, które pozwalają nam na posiadanie ponad 98% kapitału zakładowego, dając nam dostęp do wartości jaka tkwi w tym przejęciu. Chcielibyśmy podziękować wszystkim akcjonariuszom Altran, którzy złożyli swoje akcje, potwierdzając tym samym słuszność naszej strategii i proponowanego przez nas projektu przemysłowego. Jeszcze raz pragniemy powitać 50.000 pracowników Altranu we współpracy, integracji i synergii”.

Paul Hermelin i Aiman Ezzat dodali: „Ta dobra wiadomość przychodzi w nieoczekiwanym i trudnym kontekście społecznym, który towarzyszy nam w czasie pandemii. Dzisiaj naszym głównym priorytetem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, partnerów i klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania naszych klientów. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym zespołom za ich pełne zaangażowanie w tym okresie. Zdecydowana większość naszych pracowników na całym świecie jest w stanie efektywnie pracować z domu. Współczynnik pracy w domu dla Capgemini i Altran wynosi obecnie prawie 90%. Wraz ze wszystkimi pracownikami Altranu, podchodzimy do tego wyjątkowego okresu z solidarnością i determinacją”.  

Lider w obszarze „Inteligentnego przemysłu”

Nowa Grupa będzie korzystać z wyjątkowej zdolności do wspierania podmiotów przemysłowych i technologicznych w drodze do cyfrowej transformacji. Capgemini wykorzysta swoją wiedzę biznesową, możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań, uprzywilejowany dostęp do decydentów i portfolio usług w dziedzinie technologii informacyjnych (IT) i operacyjnych (OT). Capgemini przejmie teraz wiodącą rolę w bardzo obiecującym segmencie rynku transformacji cyfrowej dla przedsiębiorstw przemysłowych i technologicznych, określanym jako „Inteligentny przemysł”.

Ułatwiona integracja

Dzięki takiemu rezultatowi działań, który umożliwi Capgemini osiągnięcie kontroli nad 100% kapitałem zakładowym Altranu po jego przejęciu, obie połączone organizacje będą miały optymalne warunki do integracji i korzystnej synergii. Capgemini i Altran posiadają podobną kulturę korporacyjną i modele operacyjne, które ułatwią proces integracji. Obie grupy skorzystają teraz również ze zwiększonej sprawności w zakresie wdrażania procesu integracji, który uwzględnia specyfikę każdego przedsiębiorstwa.

Strukturalne finansowanie transakcji i siła finansowa

Grupa posiada finansowanie pomostowe w wysokości 4,4 mld euro na sfinalizowanie tej transakcji, z terminem, który może zostać przedłużony do czerwca 2021 roku. Biorąc pod uwagę 11,43% kapitału zakładowego Altran nabytego już w 2019 r. za 0,4 mld euro przy wykorzystaniu środków pieniężnych Grupy, ten kredyt pomostowy obejmuje przejęcie w 2020 r. pozostałych 88,57% (łącznie z obowiązkowym wykupem), tj. 3,3 mld euro.

Grupa potwierdza, że wykorzysta 1 mld EUR z dostępnych środków pieniężnych na sfinansowanie tej transakcji (w tym 0,6 mld EUR w 2020 r.) oraz że saldo zostanie refinansowane poprzez zadłużenie, głównie nowe emisje obligacji. W związku z tym Grupa z zadowoleniem przyjmuje rating BBB z perspektywą stabilną. W kontekście obecnej pandemii, rating ten, który obejmuje przejęcie 100% Altran i odpowiadający mu wzrost zadłużenia netto, odzwierciedla siłę finansową Grupy.

Kalendarz

Jak już wcześniej zaznaczono, wyniki finansowe Altran będą konsolidowane w sprawozdaniach finansowych Grupy Capgemini od 1 kwietnia 2020 roku, a Grupa będzie informowała o perspektywach na rok 2020 w momencie publikacji przychodów za pierwsze półrocze 2020 roku.

– 28 kwietnia 2020 r. Publikacja przychodów za pierwszy kwartał 2020 r.

– 20 maja 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

– 3 września 2020 r. Publikacja wyników za I półrocze 2020 r.

Press Release

Wielkość pliku: 127,29 KB File type: PDF