Większość liderów biznesowych postrzega zrównoważenie środowiskowe jako kosztowny obowiązek, a nie inwestycję w przyszłość

Publish date:

Paryż, 10 listopada 2022 r. – Chociaż organizacje zgadzają się z wymogami zrównoważonego rozwoju i większość z nich ogłosiła zobowiązania dotyczące zerowej emisji netto, nadal istnieje luka pomiędzy długoterminowymi ambicjami a krótkoterminowymi konkretnymi działaniami – to wnioski, jakie płyną z nowego raportu Instytutu Badawczego Capgemini „A World in Balance – Why sustainability ambition is not translating to action”. W raporcie podkreślono również, że uzasadnienie biznesowe dla wdrażania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest w dużej mierze niedoceniane lub źle rozumiane – tylko 21% kadry kierowniczej uważa, że jest ono jasne.

Aby zrozumieć, czy firmy traktują wystarczająco poważnie pilny zalecenie w kwestii zrównoważenia środowiskowego i ocenić ich postępy na przestrzeni lat, Instytut Badawczy Capgemini przeprowadził pierwszą edycję corocznego globalnego badania, ankietując 2 004 członków kadry kierowniczej z 668 dużych organizacji (roczne przychody powyżej 1 mld USD) z 12 krajów i kluczowych branż.

Chociaż wizja zrównoważonego rozwoju jest włączana do przebudowywanych strategii biznesowych, a prawie dwie trzecie (64%) kadry kierowniczej twierdzi, że zrównoważony rozwój znajduje się w agendzie każdego z C-suite w ich organizacji, nadal istnieje luka pomiędzy ambicjami klimatycznymi a konkretnymi działaniami: mniej niż połowa (49%) ma zdefiniowaną listę inicjatyw na najbliższe trzy lata, a nieco ponad jedna trzecia (37%) respondentów twierdzi, że ich firma przeprojektowuje swój model operacyjny.

Całkowity poziom inwestycji w inicjatywy zrównoważonego rozwoju dla firm o przychodach powyżej 20 miliardów dolarów wynosi średnio zaledwie 0,41% całkowitego przychodu, podczas gdy mniejsze firmy (firmy o przychodach w przedziale 1-5 miliardów dolarów) inwestują więcej (średnio 2,81%), w porównaniu ze średnią 4% dla wydatków na badania i rozwój ponoszonych przez firmy z indeksu S&P 500 w 2020 roku[1].

Raport wykazał, że wielu organizacjom brakuje zbiorowej wizji i koordynacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w całej ich działalności, a poszczególne zespoły nadal pracują w silosach. Na przykład, tylko 43% respondentów twierdzi, że dane związane ze zrównoważonym rozwojem są dostępne i współdzielone w całej organizacji, a mniej niż połowa (47%) firm aktywnie rekrutuje nowe talenty z silnymi umiejętnościami w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oczekiwania pracowników i przepisy są obecnie głównymi czynnikami napędzającymi inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju

Obecnie głównymi czynnikami skłaniającymi do podejmowania inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju jest presja ze strony obecnych i przyszłych pracowników (dla 60% kadry kierowniczej) oraz potrzeba uprzedzenia bardziej rygorystycznych przepisów w przyszłości (57%), natomiast 52% kadry kierowniczej twierdzi, że spodziewa się, iż w przyszłości zwiększy to ich przychody. Większość firm wstrzymuje się z działaniami, ponieważ obawia się krótkoterminowych kosztów. Zrównoważony rozwój jest często postrzegany jako centrum kosztów, a nie wartości, zwłaszcza w kontekście globalnego krajobrazu makroekonomicznego. Tylko jeden na pięciu (21%) respondentów uważa, że uzasadnienie biznesowe dla zrównoważonego rozwoju jest jasne, a 53% uważa, że koszty realizacji takich inicjatyw przewyższają potencjalne korzyści.  Wręcz przeciwnie, raport wykazał, że organizacje, które priorytetują zrównoważonu rozwojów, już teraz osiągają lepsze wyniki niż organizacje, które tego nie robią.

„Wiele firm rozumie zalecenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale organizacje muszą uzgodnić jasną strategię i krótkoterminowe cele, aby dostarczyć konkretne wyniki, które pozwolą społeczeństwu żyć w granicach planety, a nie poza nimi” – mówi Cyril Garcia, Dyrektor Generalny Capgemini Invent i Członek Zarządu Grupy. „To teraz albo nigdy, jeśli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. Zmiana musi wyjść od góry. Musimy zobaczyć, jak firmy przestawiają swoje modele biznesowe na tworzenie zrównoważonych produktów i usług. Jest to inwestycja w przyszłość. W obliczu rosnących regulacji i nacisków ze strony społeczeństwa obywatelskiego, skutkujących większą kontrolą ze strony konsumentów i inwestorów, firmy, które zwlekają z realizacją swoich ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, narażają się na duże ryzyko, że ich obecne modele biznesowe staną się w najbliższych latach przestarzałe lub nieodpowiednie. Kto chciałby prowadzić niezrównoważoną firmę?”

Niektóre firmy inwestują w technologię, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko

Firmy są bardziej świadome śladu środowiskowego swoich technologii i wykorzystują nowe narzędzia do osiągnięcia swoich celów. Ponad połowa (55%) kierowników twierdzi, że ich firma wie, ile węgla emituje jej technologia — w ramach narzędzi cyfrowych, aplikacji, systemów IT i centrów danych — i odsetek ten sięga 63% w produkcji przemysłowej oraz 61% w produktach konsumenckich i energii. Aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, 58% organizacji twierdzi, że już wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację, w szczególności w sektorze energetycznym (72%), a ponad połowa (54%) organizacji na całym świecie inwestuje w technologie cyfrowe, takie jak AR/VR lub narzędzia współpracy, aby zmniejszyć liczbę podróży pracowników.

Metodologia:

Na potrzeby tego badania Instytut Badawczy Capgemini przeprowadził ankietę wśród 2 004 respondentów z 668 organizacji o rocznych przychodach przekraczających 1 mld USD. Pięćdziesiąt procent kadry kierowniczej pochodziło z funkcji korporacyjnych (np. strategia, zrównoważony rozwój, sprzedaż i marketing, księgowość i finanse, IT, operacje), a pozostałe 50% z funkcji łańcucha wartości (np. innowacje/R&D, projektowanie i rozwój produktów, zaopatrzenie i zakupy, łańcuch dostaw i logistyka, wytwarzanie i produkcja). Organizacje te są zlokalizowane w 12 krajach (Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Japonia, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, USA) i działają w kluczowych branżach, takich jak przemysł lotniczy i obronny, motoryzacja, produkty konsumenckie i handel detaliczny, energia, usługi finansowe, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, produkcja przemysłowa, telekomunikacja, usługi komunalne oraz sektor publiczny/rząd. Zakres badania koncentrował się na praktykach i inicjatywach w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska i nie obejmował społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju.

Aby uzyskać dostęp do raportu, kliknij tutaj: https://www.capgemini.com/insights/research-library/sustainability-trends

O Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 325 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

 

O Instytucie Badawczym Capgemini

Instytut Badawczy Capgemini to wewnętrzny think-tank firmy Capgemini zajmujący się wszystkim, co dotyczy technologii cyfrowych. Instytut publikuje badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych na duże, tradycyjne przedsiębiorstwa. Zespół korzysta z ogólnoświatowej sieci ekspertów Capgemini i ściśle współpracuje z partnerami akademickimi i technologicznymi. Instytut posiada specjalne ośrodki badawcze w Indiach, Singapurze, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio za jakość swoich badań został sklasyfikowany przez niezależnych analityków na pierwszym miejscu na świecie.

Odwiedź nas na stronie https://www.capgemini.com/researchinstitute/

[1]  Sather Research, „R&D spending as a percentage of revenue by industry (S&P 500)”, marzec 2021; National Center for Science and Engineering Statistics.

Download press release

Wielkość pliku: 117,69 KB File type: PDF