Europa liderem we wdrażaniu sztucznej inteligencji w przemyśle produkcyjnym

Publish date:

Paryż, 12 grudnia 2019 r. – Nowy raport Instytutu Badawczego Capgemini (Capgemini Research Institute) podkreśla, że rynek europejski przewodzi we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych. 51% największych światowych producentów w Europie wdraża co najmniej jedno zastosowanie z obszaru sztucznej inteligencji. Przeanalizowano również 22 przypadki zastosowania AI w produkcji i stwierdzono, że producenci powinni skoncentrować się na trzech obszarach zastosowania AI: kontroli jakości produktu, planowania popytu i inteligentnego utrzymania i naprawy sprzętu.

Raport Capgemini dotyczący wdrożeń sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych, zatytułowany „Scaling AI in manufacturing operations: A practitioners’ perspective„, przeanalizował wdrożenie AI w 75 największych światowych przedsiębiorstwach w każdym z czterech segmentów produkcji: produkcji przemysłowej, motoryzacji, produktów konsumenckich oraz w sektorze lotnictzym i obronnym. Badanie wykazało, że zastosowania AI w przemyśle oferują ogromny potencjał w zakresie redukcji kosztów operacyjnych, poprawy wydajności i poprawy jakości. Według badań, czołowi światowi producenci w Niemczech (69%), Francji (47%) i Wielkiej Brytanii (33%) są liderami pod względem wdrażania AI w zakresie działalności produkcyjnej.

Kluczowe zagadnienia raportu:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji wnosi wartość do całego łańcucha produkcyjnego. 

Wiodące przedsiębiorstwa stosują sztuczną inteligencję we wszystkich procesach produkcyjnych, co przynosi im znaczące korzyści. Przykładem może być firma spożywcza Danone[1] , której udało się zmniejszyć liczbę błędów prognozowania o 20%, a straty w sprzedaży o 30%, dzięki wykorzystaniu machine learning do przewidywania zmienności popytu. Tymczasem producent opon Bridgestone[2] wprowadził nowy system montażu, oparty na zautomatyzowanej kontroli jakości, co zaowocowało ponad 15% poprawą w ujednoliceniu produktu.

Producenci koncentrują się zazwyczaj na trzech głównych obszarach w zastosowaniu sztucznej inteligencji.

Zgodnie z raportem producenci rozpoczynają wdrażać sztuczną inteligencję w trzech obszarach (spośród 22 innych zidentyfikowanych w badaniu), ponieważ oferują one jasną wartość biznesową, względną łatwość wdrożenia, dostępność danych i możliwości w zakresie AI. Kierownictwo, z którym rozmawiało Capgemini, stwierdziło, że kontrola jakości produktu, inteligentna konserwacja i planowanie popytu to obszary, w których AI może być najłatwiej wdrożona i zapewni najlepszy zwrot z inwestycji. Na przykład, General Motors [3] wypróbował system, aby wykrywać oznaki awarii robotów, zanim do nich dojdzie. Pomaga to firmie GM uniknąć kosztów nieplanowanych przestojów, które mogą sięgać nawet 20 000 USD na minutę przestoju.

W miarę jak wdrażanie sztucznej inteligencji w procesach produkcyjnych będzie powszechnieć, duże przedsiębiorstwa będą przechodzić od wersji pilotażowych do szerszego zastosowania” – powiedział Pascal Brosset, dyrektor ds. technologii produkcji cyfrowej w Capgemini. „Całkiem słusznie, organizacje początkowo koncentrują swoje wysiłki na zastosowaniach, które zapewniają najszybszy, najbardziej wymierny zwrot z inwestycji: zwłaszcza w zakresie automatycznej kontroli jakości i inteligentnego utrzymania i naprawy.”

Kierownictwo, z którym przeprowadziliśmy wywiad, jasno stwierdziło, że są to funkcje, które mogą zapewnić znaczne oszczędności kosztów, poprawić dokładność produkcji i wyeliminować marnotrawstwo. Liderzy nie koncentrują się jednak wyłącznie na tych przypadkach zastosowania, ale równolegle z ich wdrożeniem przygotowują się na przyszłość, inwestując część oszczędności w budowę skalowalnej infrastruktury danych/infrastruktury IT i rozwijając systemy pomocnicze.

Sprawozdanie kończy się nakreśleniem zaleceń dotyczących skalowania AI w działalności produkcyjnej (zob. rysunek poniżej):

Przeczytaj cały raport: Scaling AI in manufacturing operations: A practitioners’ perspective

Metodologia badawcza

Capgemini przeprowadziło szeroko zakrojone badania dotyczące inicjatyw związanych z wdrożeniem AI, które zostały przetestowane i wdrożone przez 300 globalnych producentów, w tym 75 największych światowych organizacji, pod względem ich rocznych globalnych przychodów, w czterech segmentach produkcji (przemysł motoryzacyjny, produkcja przemysłowa, produkty konsumenckie oraz przemysł lotniczy i obronny). Przeprowadzono również wywiady z ponad 30 kierownikami wyższego szczebla z sektora produkcyjnego, należącymi do tych branż.

Kierownicy ci należeli do czterech różnych profili:

Kierownik działu/funkcji w jednym lub kilku zakładach produkcyjnych, np. konserwacja, produkcja, jakość
Kierowanie zakładem (kierownik zakładu/dyrektor)
Dyrektor / wiceprezes ds. operacyjnych (odpowiedzialność korporacyjna / odpowiedzialność w wielu krajach)
Dyrektorzy ds. AI/kierownicy ds. innowacji/kierownicy ds. cyfrowych

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. To wielokulturowa organizacja licząca ponad 200 000 pracowników zatrudnionych w 40 krajach. Naszym celem jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów na całym świecie, opierając się na 50-letniej tradycji i szerokiej wiedzy branżowej. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 13,2 mld EUR (2018). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Nasze centra biznesowe są zlokalizowane w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, Warszawie, a od 2019 roku również w Lublinie.

Więcej informacji o Grupie Capgemini na stronie www.capgemini.comPeople matter, results count.

Capgemini Research Institute

Instytut Badawczy Capgemini jest wewnętrznym think-tankiem Capgemini w zakresie zjawisk cyfrowego świata. Instytut publikuje badania nad wpływem technologii cyfrowych na duże, tradycyjne przedsiębiorstwa. Zespół korzysta z ogólnoświatowej sieci ekspertów Capgemini i ściśle współpracuje z partnerami akademickimi i technologicznymi. Instytut posiada dedykowane centra badawcze w Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Niedawno znalazł się na pierwszym miejscu na świecie pod względem jakości badań prowadzonych przez niezależnych analityków.

Więcej informacji: https://www.capgemini.com/pl-pl/researchinstitute/

[1] Toolsgroup, “Ex Machina: AI and the Future of Supply Chain Planning”, January 2016.

[2] Harvard Business School, “Bridgestone: Production System Innovation Through Machine Learning”, November 2018

[3] iFlexion, “Image Classification Everywhere in Automotive,” accessed September 2019

 

Capgemini Press Release_AI...

Wielkość pliku: 279,87 KB File type: PDF

AI in Manu_Infographic

Wielkość pliku: 3,27 MB File type: PDF