Świadomość konsumentów na temat marnowania żywności wzrosła do 72%, czyli ponad dwukrotnie w ciągu dwóch lat.

Publish date:

Paryż, 20 czerwca 2022 r. – Świadomość konsumentów dotycząca marnowania żywności wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Powodem są rosnące ceny żywności, wyzwania związane z łańcuchem dostaw, pandemia i obawy związane ze zrównoważonym rozwojem, które wpływają na zachowania konsumentów. Obecnie 72% konsumentów jest świadomych marnowania żywności, w porównaniu z ilością 33% sprzed 2020 roku.  Dane te pochodzą z najnowszego raportu “Reflect. Rethink. Reconsider. Why food waste is everybody’s problem” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Capgemini, w którym przebadano 10 000 konsumentów i członków kadry kierowniczej z 1000 dużych organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą detaliczną żywności.

Według nowego raportu, konsumenci już teraz szukają sposobów na ograniczenie marnowania żywności. W ujęciu rocznym odnotowano 80% wzrost liczby wyszukiwań w mediach społecznościowych dotyczących metod wydłużenia okresu przydatności produktów spożywczych. Powodem zainteresowania tym tematem są przede wszystkim: oszczędność kosztów (56%), obawy związane z głodem na świecie (52%) oraz zmiany klimatyczne (51%).

Chociaż konsumenci przyznają się do własnej winy (60% czuje się winnych marnowania żywności), to są również zdania, że sprzedawcy i producenci żywności nie robią wystarczająco dużo, aby pomóc im w ograniczeniu tego problemu. Prawie dwie trzecie (61%) konsumentów chce, aby marki i sprzedawcy zrobili więcej, aby pomóc im w walce z marnowaniem żywności, a 57% jest rozczarowanych, ponieważ uważa, że firmy nie troszczą się wystarczająco o tę kwestię.

Jak wynika z raportu, organizacje podejmują pozytywne działania w celu rozwiązania problemu marnowania żywności w sklepach, w domach konsumentów, a także udzielają wskazówek, dzięki którym resztki jedzenia nie są marnowane. Konsumenci twierdzą jednak, że ich zdaniem działania te nie są wystarczające. Na przykład 60% organizacji twierdzi, że pomaga konsumentom zrozumieć takie terminy jak „najlepiej spożyć przed”, „spożyć przed” i „data ważności”, ale tylko 39% konsumentów uznaje te informacje za wystarczająco jasne. Konsumenci chcą, aby producenci podejmowali więcej działań w takich obszarach, jak innowacyjność produktów, opakowania, przejrzystość etykiet z datami oraz edukacja konsumentów. Na przykład, konsumenci chcieliby widzieć etykiety cyfrowe (kody QR itp.), które dostarczałyby im więcej informacji na temat „drogi” produktu i jego jakości.

Konsumenci uważają, że zbyt często są pozostawieni sami sobie w kwestii ograniczania marnowania żywności. Jeśli chodzi o zwiększenie trwałości żywności w domu, dwie trzecie (67%) poszukuje informacji u osób trzecich (przyjaciół, rodziny, influencerów i w mediach społecznościowych), a tylko jedna trzecia (33%) czerpie informacje z opakowań, reklam lub kampanii prowadzonych przez producentów i sprzedawców żywności.

Branża spożywcza może lepiej edukować i wspierać konsumentów

Zgodnie z raportem, w związku z rosnącą świadomością konsumentów na temat problemu marnowania żywności, detaliści i producenci żywności muszą podjąć działania, aby zdobyć zaufanie konsumentów. 91% konsumentów twierdzi, że jest skłonnych kupować od marek i sprzedawców detalicznych, którzy ujawniają informacje na temat marnowania żywności, a 58% zwiększy swoje wydatki w firmach podejmujących aktywne działania w zakresie zarządzania marnowaniem żywności.

„Wzrost świadomości wśród konsumentów oraz inicjatywy podejmowane przez firmy w celu rozwiązania problemu marnowania żywności to pozytywny krok naprzód” – powiedział Tim Bridges, Global Sector Lead, Consumer Products, Retail and Distribution w Capgemini. „Z pomocą technologii organizacje mogą śledzić i oceniać marnotrawstwo żywności na każdym etapie łańcucha wartości żywności, aby umożliwić podjęcie działań we właściwym czasie, a także angażować swoich konsumentów poprzez wpajanie im zachowań zapobiegających marnotrawstwu i uczynienie ich aktywnymi uczestnikami procesu redukcji odpadów. Sprawny i inteligentny łańcuch dostaw może również umożliwić efektywną współpracę w całym łańcuchu wartości, tworząc zrównoważony i gotowy na przyszłość ekosystem.”

Rozdrobniony łańcuch dostaw żywności

Chociaż ograniczenie marnowania żywności na etapie sprzedaży detalicznej i konsumpcji jest ważnym aspektem, znacznie więcej żywności traci się podczas produkcji i dystrybucji (1,5 mld ton w porównaniu z 931 mln ton). [1] Ponad trzy na cztery (77%) organizacje deklarują, że zobowiązały się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, nr 12.3 (UN SDG 12.3), który koncentruje się na zmniejszeniu o połowę marnowania żywności na osobę na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz ograniczeniu strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, w tym strat po zbiorach, do 2030 roku. Jednak tylko 15% organizacji twierdzi, że osiągnęło swoje cele lub jest na dobrej drodze do ich osiągnięcia.

Według raportu wynika to z fragmentarycznego podejścia do problemu marnowania i strat żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Chociaż detaliści i producenci żywności koncentrują się na ograniczaniu marnowania żywności w logistyce wyższego szczebla (44% detalistów i 50% producentów) oraz w przetwórstwie i pakowaniu (43% detalistów i 46% producentów), niewielu graczy poświęca tyle samo uwagi produkcji rolnej (22% detalistów i 23% producentów) lub magazynowaniu (18% detalistów i 21% producentów). Ponieważ produkty często przekraczają granice państw, ustalenie gdzie, kiedy i w jakim stopniu dochodzi do utraty i marnowania żywności stanowi wyzwanie dla producentów i detalistów.

Technologia może pomóc przyspieszyć walkę z marnowaniem żywności

W raporcie zalecono trzytorowe podejście do problemu marnowania żywności, wspierane przez technologię:

  • Zaangażowanie konsumentów i pracowników w inicjatywy związane z gospodarowaniem odpadami żywnościowymi: firmy mogą wykorzystać technologię, aby zaszczepić wśród konsumentów zachowania hamujące marnotrawstwo, wzmocnić inicjatywy uświadamiające i zachęcić pracowników do proaktywnych zachowań.
  • Współpraca w całym łańcuchu wartości: Wdrażanie i skalowanie rozwiązań technologicznych, takich jak prognozowanie popytu w oparciu o dane, monitorowanie temperatury i zarządzanie zapasami, może pomóc organizacjom zmaksymalizować wpływ. Zwinny i inteligentny łańcuch dostaw z ekosystemami wymiany danych, zwiększona współpraca w ramach szerszego ekosystemu może pomóc w przyspieszeniu zmian.
  • Ustalanie, monitorowanie i raportowanie wskaźników związanych z marnowaniem żywności: Organizacje muszą wyznaczyć cele, mierzyć postępy i dysponować odpowiednią strukturą zarządzania, aby zrozumieć podstawowe przyczyny marnotrawstwa i mechanizmy korygujące. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu technologii organizacje mogą śledzić, oceniać, raportować i ograniczać marnotrawstwo żywności w całym łańcuchu wartości.

Aby przeczytać pełny raport, kliknij tutaj.

Metodologia

Instytut Badawczy Capgemini przebadał 10 000 konsumentów w wieku powyżej 18 lat, a także kadrę kierowniczą z 1000 dużych organizacji zajmujących się produkcją i sprzedażą detaliczną żywności. Globalne badanie przeprowadzono w 11 krajach Ameryki Północnej, Europy oraz Azji i Pacyfiku w kwietniu i maju 2022 roku.

 

Przeprowadzono dwadzieścia trzy wywiady pogłębione z ekspertami z dużych organizacji, uniwersytetów, startupów, organizacji pozarządowych i organów regulacyjnych zajmujących się produkcją żywności, handlem detalicznym żywnością, restauracjami i platformami gastronomicznymi, spółdzielniami spożywczymi oraz pakowaniem i dystrybucją żywności.

Uwagi dla redaktorów

Zgodnie z definicją strat i marnotrawstwa żywności opracowaną przez Program Narodów Zjednoczonych ds:

Straty żywności odnoszą się do żywności, która zostaje rozlana, zepsuta lub w inny sposób utracona, lub ulega pogorszeniu jakości i wartości przed osiągnięciem etapu produktu końcowego. Straty żywności występują zazwyczaj na etapie produkcji, po zbiorach, dystrybucji lub przetwarzania.

Marnowanie żywności to żywność, która stała się produktem zdatnym do spożycia, ale nie została spożyta. Marnowanie żywności może wynikać z wielu różnych przyczyn:

– Świeże produkty, które odbiegają od optymalnego stanu, np. pod względem kształtu, wielkości lub koloru, są często usuwane z łańcucha dostaw podczas operacji sortowania.

– Żywność, której termin przydatności do spożycia zbliża się, upływa lub przekracza, jest często odrzucana przez konsumentów i/lub wyrzucana przez sprzedawców detalicznych.

– Duże ilości zdrowej, nadającej się do spożycia żywności często stanowią nadwyżkę potrzeb, a następnie są wyrzucane przez kuchnie domowe i lokale gastronomiczne.

O Capgemini

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 325 000 pracowników zatrudnionych w ponad 50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

 

O Instytucie Badawczym Capgemini

Instytut Badawczy Capgemini to wewnętrzny think-tank firmy Capgemini zajmujący się wszystkim, co dotyczy technologii cyfrowych. Instytut publikuje badania dotyczące wpływu technologii cyfrowych na duże, tradycyjne przedsiębiorstwa. Zespół korzysta z ogólnoświatowej sieci ekspertów Capgemini i ściśle współpracuje z partnerami akademickimi i technologicznymi. Instytut posiada specjalne ośrodki badawcze w Indiach, Singapurze, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio za jakość swoich badań został sklasyfikowany przez niezależnych analityków na pierwszym miejscu na świecie.

Odwiedź nas na stronie https://www.capgemini.com/researchinstitute/

[1] WWF, “Over 15% of food is lost before leaving the farm – WWF report,” July 21, 2021.

[1] Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, „Definicja strat i marnowania żywności, „ONZ: 17% całej żywności dostępnej na poziomie konsumenta jest marnowane”, 4 marca 2021 r.

Infographic

Wielkość pliku: 661,15 KB File type: PDF

Press release

Wielkość pliku: 157,62 KB File type: PDF