Raport Capgemini: The Great Digital Divide

Capgemini Research: COVID-19 lays bare the disadvantages of the digital divide

Publish date:

Paryż, 5 maja 2020 r. – Według najnowszych badań Capgemini Research Institute, zintensyfikowanych przez pandemię, istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu dużej przepaści cyfrowej w ramach światowej populacji online i offline. W najnowszym sprawozdaniu podkreślono, że odpowiedzialność za rozwiązanie problemu wykluczenia cyfrowego spoczywa zarówno na organizacjach publicznych, jak i prywatnych, które powinny zjednoczyć siły w zapewnieniu dostępu do podstawowych usług osobom cyfrowo zmarginalizowanym. 

Raport “The Great Digital Divide: Why bringing the digitally excluded online should be a global priority” ujawnia, że jeszcze przed nadejściem pandemii 69% osób bez dostępu do Internetu żyło w ubóstwie[1], a 48% ludności nieposiadającej dostępu do Internetu chciało go mieć. Tendencje te nasilą się w związku z wydarzeniami na świecie w ostatnich miesiącach.

W raporcie podkreślono, że nawet bez globalnej pandemii wykluczenie cyfrowe dotyka najbiedniejsze społeczności na świecie. Prawie 40 proc. osób żyjących w ubóstwie nigdy nie korzystało z Internetu ze względu na jego koszt, a grupą wiekową o najwyższym odsetku osób offline w próbie[2] są osoby w wieku od 18 do 36 lat (43 proc.). Część osób postrzega korzystanie z Internetu za zbyt złożone (36 proc.), a u niektórych grup offline „brak zainteresowania” wynika z lęku (38 proc.). Powody te sprawiają, że ludzie nie są w stanie uzyskać dostępu do usług publicznych, takich jak kluczowe informacje dotyczące opieki zdrowotnej, podczas gdy rządy coraz częściej korzystają z zasobów internetowych.

Globalna zmiana w sposobie życia, pracy i socjalizacji ludzi, jaka nadeszła z pandemią; przynosząca wzrost bezrobocia i izolację społeczną, pokazała, że podstawowy poziom integracji cyfrowej stał się powszechnie niezbędny. Wyniki badań przeprowadzonych tuż przed wybuchem epidemii są obecnie jeszcze bardziej istotne w obecnym kontekście – coraz większa zależność od usług cyfrowych zaostrza i tak już rozpaczliwą sytuację ludności offline.

Najważniejsze wnioski ze sprawozdania:

Bycie poza Internetem prowadzi do wykluczenia społecznego i utrudnia dostęp do usług publicznych.

 • Bycie offline może prowadzić do poczucia izolacji, nieadekwatności lub samotności: 46% respondentów offline stwierdziło, że gdyby mieli dostęp do Internetu, czuliby się bardziej związani z przyjaciółmi i rodziną.
 • Tylko 19% osób żyjących w ubóstwie twierdzi, że ubiegało się o zasiłek publiczny w ciągu ostatnich 12 miesięcy ze względu na dochody, wiek, niepełnosprawność lub jakikolwiek inny czynnik. Może to stać się problematyczne, gdy e-administracja i internetowe usługi publiczne stają się coraz bardziej rozpowszechnione, cytując sprawozdanie.
 • 34% respondentów wyraziło zainteresowanie korzystaniem z Internetu w celu ubiegania się o świadczenia publiczne, takie jak zakwaterowanie, żywność i opieka zdrowotna, w związku z transformacją cyfrową usług publicznych i rosnącymi trudnościami z administracją online.

Bycie poza Internetem ogranicza mobilność zawodową

 • Trudności w ubieganiu się o pracę przez Internet i brak dostępu do internetowych narzędzi edukacyjnych i edukacyjnych mogą stanowić większe wyzwanie dla mobilności zawodowej ludności spoza Internetu, podczas gdy brak rozwoju umiejętności informatycznych może hamować potencjał mobilności zawodowej raz na jakiś czas;
 • 44% respondentów offline uważa, że gdyby mieli dostęp do internetu, byliby w stanie znaleźć lepiej płatną pracę i kształcić się.
  Ogólnie rzecz biorąc, 29% respondentów offline pragnie, aby mogli szukać i ubiegać się o pracę online; w przypadku osób w wieku od 22 do 36 lat odsetek ten wzrasta do 41%.

Przepaść cyfrowa oznacza również przepaść w zakresie umiejętności i uczenia się

 • Przepaść cyfrowa nie polega tylko na dostępie, ale na doskonaleniu umiejętności i uczeniu się dla tych, którzy są w sieci. Poprawiając swoje umiejętności korzystania z internetu, respondenci stwierdzili, że mogą lepiej się kształcić i znaleźć lepiej płatną pracę (35%), dać swoim dzieciom więcej możliwości (34%), a nie walczyć o rachunki (33%) i uzyskać świadczenia publiczne, których obecnie nie mają (32%).

Wspólna odpowiedzialność za zniwelowanie różnicy

W raporcie Capgemini zauważa, że odpowiedzialność za integrację cyfrową i dostęp do Internetu nie może spoczywać na jednej grupie. Prywatne organizacje muszą brać pod uwagę swoją rolę w dzisiejszym świecie – w coraz większym stopniu zwracając uwagę nie tylko na interesariuszy, ale także na swoich klientów, pracowników i społeczności, muszą szerzej spojrzeć na to, w jaki sposób mogą w dłuższej perspektywie czasowej przynosić korzyści społeczeństwu poprzez włączenie integracji cyfrowej i równości do swojej strategii biznesowej. Tymczasem rządy i sektor publiczny muszą odgrywać wiodącą rolę w umożliwianiu dostępu do Internetu i jego dostępności, zwłaszcza dla społeczności zmarginalizowanych. Można temu zaradzić na kilku poziomach: dostępu do Internetu w przestrzeni publicznej, dostępu do Internetu w domach prywatnych, a także nabywania niezbędnych podstawowych umiejętności informatycznych; oznacza to jednak poprawę dostępności usług publicznych online i zapewnienie niskich kosztów dla konsumentów.

Organizacje i decydenci polityczni muszą wspólnie pracować nad stworzeniem globalnej wspólnoty działań na rzecz integracji cyfrowej. Mogą one zmobilizować organizacje pozarządowe, pracowników naukowych i rządy do wspierania opartej na dowodach polityki w zakresie integracji cyfrowej i współpracować z partnerami w celu promowania integracji cyfrowej poprzez projekty pro-bono, które wykorzystują ich wiedzę specjalistyczną.

The responsibility of bridging the gap must be shared

Capgemini’s research notes that the responsibility for digital inclusion and access to the internet cannot fall to one group. Private organizations need to consider their role in today’s world – increasingly beholden not only to stakeholders but also to their customers, employees and communities, they must look more broadly at how they can benefit society in the long term by incorporating digital inclusion and equality into their business strategy. Meanwhile, governments and the public sector need to play a leading role in enabling internet access and availability, especially for marginalized communities. This can be tackled at several levels: internet access in public spaces, internet access in private homes, as well as with the acquisition of the necessary fundamental digital skills; but it means improving greater accessibility to online public services and making sure to maintain low costs for consumers.

Together, organizations and policy makers need to work to build a global community of action on digital inclusion. They can mobilize peers, NGOs, academics, and governments to foster evidence-based policies on digital inclusion and work with partners to promote digital inclusion through pro-bono projects that leverage their expertise.

“COVID-19 is likely to have a lasting impact on access to public services and attitudes to opportunities like remote working, so there’s a collective responsibility for organizations which work to challenge the digital divide do so in a way that it creates a long-term change, not just a quick fix,” said Lucie Taurines, Global Head of Digital Inclusion at Capgemini.In the wake of this pandemic, we expect to see a closing of the digital gap – for example, elderly people who have previously not felt a need for digital access will quickly find themselves engaging with digital tools in place of face-to-face socializing and the provision of goods. However, this is reserved for those who can get access to the internet but have previously chosen not to. The impact will be felt among those who still can’t use online services, whether through a prohibitively high cost or a lack of local provision. Here we’ll see a polarizing effect, especially for those already living in or falling under the poverty line.”

As an organization, Capgemini is focused on four key areas to reduce the digital divide and lead digital inclusion:

 • Digital literacy: providing meaningful support to empower the digitally excluded to have more autonomy in accessing public and private online services and unlock new opportunities
 • Digital academies: enabling employment for disadvantaged populations and people away from the job market through digital skills training
 • Technology for positive futures: bringing together technology, business, and society to solve key societal issues and deliver positive impact through cutting-edge technologies
 • Thought leadership: working with think tanks and intellectual bodies and joining forces with clients, NGO partners, public bodies and academies to continue driving impact through Digital Inclusion initiatives

To find out more about Capgemini’s global CSR program and the digital inclusion initiative, visit the CSR page.

To read a full copy of the report, please click here.

Research Methodology

For this research, the Capgemini Research Institute undertook a two-pronged approach to survey over 5,000 respondents across France, Germany, India, Sweden, the United Kingdom, and the United States. The research took place from December 2019 to February 2020. 

 • To understand the online population, the Institute conducted an online survey of 3,750 individuals with 56% living in poverty and 44% not in poverty
 • To understand the offline population, the Institute conducted a telephone survey of 1,000 individuals not online and a face-to-face survey of 304 individuals not online. 69% percent of the offline population is living in poverty and 31% is not in poverty.

The Institute also conducted one-on-one interviews with 26 executives at 22 non-profit organizations, charities, and NGOs working in the digital inclusion space as well as private companies with digital inclusion initiatives in France, Germany, India, the United Kingdom, and the United States. 

About Capgemini

Capgemini is a global leader in consulting, digital transformation, technology and engineering services. The Group is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its strong 50-year+ heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables organizations to realize their business ambitions through an array of services from strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value of technology comes from and through people. Today, it is a multicultural company of 270,000 team members in almost 50 countries. With Altran, the Group reported 2019 combined revenues of €17billion.

Visit us at www.capgemini.com. People matter, results count. 

About the Capgemini Research Institute

The Capgemini Research Institute is Capgemini’s in-house think-tank on all things digital. The Institute publishes research on the impact of digital technologies on large traditional businesses. The team draws on the worldwide network of Capgemini experts and works closely with academic and technology partners. The Institute has dedicated research centers in India, Singapore, the United Kingdom and the United States. It was recently ranked #1 in the world for the quality of its research by independent analysts.

Visit us at https://www.capgemini.com/pl-pl/research-institute/

[1] For the purpose of this research, we used each country’s definition of low income or poverty in Europe, the US and India:

 • For France, Germany, Sweden, and the United Kingdom, Eurostat along with the National Institute of Statistics and Economics Studies (INSEE) in France and the European Statistical System in Europe defines the low-income population as the at-risk of poverty rate, which is the share of people with an equivalized disposable income (after social transfers) below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60% of the national median equivalized disposable income after social transfers.
 • For the United States, the Federal Register in the Department of Health and Human Services (HHS) issues poverty guidelines based on household/family size each year. The poverty guidelines are a simplified version of the federal poverty thresholds issued annually by the Census Bureau. The 2019 poverty guideline for a family of four in the 48 states (excluding Alaska and Hawaii) is $25,750.43
 • For India, the low-income population was defined as a monthly household income of less than ₹20,000 per month.

[2] The Capgemini Research Institute surveyed 1,304 people who are currently not online via phone and face-to-face discussions

Press Release_Capgemini_The...

Wielkość pliku: 232,16 KB File type: PDF

Infographic Digital Divide...

Wielkość pliku: 399,14 KB File type: PDF