Capgemini wzmacnia swoje zaangażowanie w globalną walkę z COVID-19

Powstała nowa jednostka i zespół ds. społecznego reagowania w obszarze wsparcia zdrowia i dobra publicznego

Publish date:

Paryż, 24 kwietnia 2020 r. – Capgemini potwierdziło dziś swoje zaangażowanie w globalną walkę z pandemią, wyszczególniając szereg inicjatyw podejmowanych w całej Grupie. Pracownicy Capgemini wyrażają swoją solidarność w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu, odpowiadając na potrzeby władz i społeczności lokalnych, wykorzystując do tego kreatywną i głęboką wiedzę technologiczną oraz doświadczenie w zakresie danych.     

Organizacja, poza przekazaniem i dostarczeniem setek tysięcy elementów ochrony osobistej i sprzętu medycznego dla takich instytucji jak szpitale, wydziały policji i straży pożarnej, niedawno ogłosiła też wewnątrz grupy międzynarodową akcję, w której zgłaszano pomysły na działania wspierające walkę ze skutkami pandemii. W ciągu zaledwie dwóch tygodni firma otrzymała od członków zespołu ponad 250 propozycji krótkoterminowych i długoterminowych inicjatyw, z których wiele jest obecnie w trakcie realizacji.

Ponadto prowadzonych jest też ponad 40 działań lokalnych.

  • We Francji Capgemini wspiera Szpitale Pomocy Publicznej w Paryżu (AP-HP) poprzez wdrożenie aplikacji umożliwiającej zdalne monitorowanie pacjentów z Covid-19 lub podejrzewanych o zarażenie, a także innych kluczowych inicjatyw, takich jak call center, które pomaga zmobilizować pracowników służby zdrowia. Stworzono też stronę internetową, łączącą darczyńców, których wpłaty pomagają w produkcji i dystrybucji okularów, masek i potrzebnego sprzętu. Udzielono też wsparcia w uruchomieniu bezpłatnej usługi telefonicznej zwanej „SOS Confinement” dla osób, które zmagają się z izolacją społeczną, czują się wykluczone, niespokojne lub samotne podczas pobytu w izolacji.
  • W Indiach Capgemini wraz z Indyjskim Instytutem Technologii (IIT) w Madrasie opracowuje przystępne cenowo, nadające się do wdrożenia w terenie, szybkie zestawy testowe dla COVID19 , z myślą o tym, aby cały wynik testu był dostępny w przeciągu 10 minut przy znacznie niższych kosztach. Organizacja pracuje również nad nową aplikacją, wspierającą osoby poddane kwarantannie, pomagającą w zapobieganiu naruszeniom procedur kwarantanny, zabezpieczając potrzeby danej osoby w zakresie przeprowadzeniu testu lub hospitalizacji, oraz dostarczeniu niezbędnych leków do domu.
  • We Włoszech Capgemini wspiera Fondazione Banco Alimentare ONLUS, która koordynuje sieć Banco Alimentare i zarządza odzyskiwaniem i dystrybucją żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, poprzez Miejskie Centra Operacyjne Banco Alimentare.
  • W Holandii Capgemini udziela porad i wiedzy technologicznej z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego wspierając inicjatywę Wij Helpen Ziekenhuizen („Pomagamy Szpitalom”), zapewniając wsparcie sektora opieki zdrowotnej i jej świadczeń w tym trudnym czasie.
  • W Norwegii Capgemini wspiera trzy gminy, tworząc stronę internetową dla lokalnych przedsiębiorstw, która umożliwia im promowanie ich ofert i usług wśród społeczności Oslo, Bergen i Stavanger.
  • W Stanach Zjednoczonych Capgemini aktywnie poszukuje rozwiązania dla dużego obszaru metropolitalnego na zachodnim wybrzeżu, które pozwoliłoby na stworzenie systemu monitorowania przepustowości infrastruktury, który pomógłby bezdomnej ludności znaleźć schronienie, a także lokalizowałby dostępne miejsca szpitalne i respiratory w całym regionie.
  • W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Indiach i Hiszpanii, pracownicy Capgemini używają drukarek 3D do produkcji elementów sprzętu medycznego, aby pomóc w rozwiązaniu problemu braku sprzętu ochronnego. Na przykład w Wielkiej Brytanii są one następnie wysyłane do centrum dystrybucyjnego 3DCrowd UK.
  • W Europie stworzono również stronę internetową „Telehealth Toolbox„, która wspiera lekarzy w przejściu na telemedycynę w czasie pandemii.

Paul Hermelin, prezes i dyrektor generalny Grupy Capgemini oraz Aiman Ezzat, dyrektor operacyjny i kolejny dyrektor generalny Grupy, potwierdzili, że globalna mobilizacja członków zespołu odzwierciedla silne poczucie solidarności i ducha zespołowego, które są częścią fundamentalnych wartości Grupy. – „W tych niecodziennych czasach priorytetem Capgemini jest dbałość o naszych pracowników i ich rodziny, klientów i partnerów biznesowych. Jako globalny lider z silnym poczuciem odpowiedzialności wobec społeczności, w których żyjemy i pracujemy, jesteśmy zaangażowani w walkę z COVID-19 poprzez mobilizację szerokiej technologii i kreatywnej wiedzy branżowej 270.000 członków naszego zespołu” – komentuje Aiman Ezzat, który koordynuje te działania. „Te wyjątkowe okoliczności wymagają dużej zwinnosci i pomysłowości, a utworzenie jednostki „Social Response Unit” pozwoli nam na dzielenie się najlepszymi praktykami i szybką realizację pomysłów z korzyścią dla społeczności.

Nowy zespół ds. reagowania społecznego, działający na rzecz dobra publicznego, przyspieszy realizację planowanych inicjatyw społecznych w sposób skoordynowany, zwinny i szybki, wywierając wpływ na szersze grupy i społeczności. Początkowe działania tego zespołu będą koncentrować się wyłącznie na aktualnych potrzebach w obszarze zdrowia publicznego. Natomiast planowane są długoterminowe interwencje, które mają na celu pomoc w zwalczaniu gospodarczych i społecznych skutków pandemii po jej zakończeniu.

Jako globalna organizacja, chcemy celowo wykorzystywać naszą wiedzę i pasję technologiczną tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna w walce z COVID-19″, komentuje Shobha Meera, dyrektor CSR w Capgemini, członek Komitetu Wykonawczego Grupy i lider grupy w zespole „Social Response Unit”. „Wraz z utworzeniem naszego zespołu rozszerzamy istniejące działania Capgemini w zakresie wzmacniania wpływu społecznego, oraz programu „Architects of Positive Futures”, aby naprawdę uczynić świat lepszym miejscem teraz i po wdrożeniu COVID„.

Click here for COVID-19 thought leadership and insights from Capgemini.

Capgemini PL

Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Celem grupy jest wprowadzanie czołowych i innowacyjnych rozwiązań oraz udostępnienie klientom całej gamy możliwości cyfrowego świata, w oparciu o 50-letnią tradycję i szeroką wiedzę branżową. Firma kieruje się przekonaniem, że wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i powinna im służyć. Capgemini jest wielokulturową organizacją, liczącą ponad 270 000 pracowników, zatrudnionych w 50 krajach. Grupa odnotowała światowy przychód na poziomie 17 mld EUR (2019). W Polsce Capgemini działa od 1996 roku i jest największym zagranicznym inwestorem z sektora nowoczesnych usług biznesowych w naszym kraju. Centra biznesowe są zlokalizowane w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu, oraz w Lublinie.

Zapraszamy na stronę www.capgemini.com. People matter, results count.

COVID-19 Press Release

Wielkość pliku: 149,72 KB File type: PDF