Capgemini otrzymuje globalny certyfikat EDGEplus

Wyróżnienie to potwierdza wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz różnorodności i integracji społecznej.

Publish date:

Paryż, 26.10.2022, Capgemini ogłosiło dziś, że uzyskało certyfikaty EDGE Assess i EDGEplus na poziomie globalnym, udowadniają silne zaangażowanie firmy w działania na rzecz równości płci i różnorodności we wszystkich jej wymiarach – takich jak rasa i pochodzenie etniczne, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, wiek, narodowość i praca z osobami niepełnosprawnymi.

Grupa Capgemini oraz wybrane lokalne oddziały firmy mogą pochwalić się otrzymanym w przeszłości certyfikatem EDGE, który był wyróżnieniem skupiającym się na działaniach dotyczących równości płciowej. Natomiast w 2022 roku Capgemini uzyskało również certyfikat EDGEplus dotyczący szerszego zakresu sprawiedliwości intersekcjonalnej, na poziomie Grupy[1].

Także wyniki osiągnięte przez Capgemini Polska są dowodem na to, że firma jest na dobrej drodze do stworzenia miejsca pracy, w którym króluje różnorodność i inkluzywność. Analiza działalności polskiego oddziału wykazuje, gdzie równowaga jest utrzymana oraz określa pola, nad którymi należy popracować.

Jesteśmy głęboko przekonani, że różnorodność naszych pracowników i pracowniczek oraz nasza silna kultura włączenia społecznego są fundamentem sukcesu naszej działalności. Otrzymanie certyfikatu EDGEplus w ramach całej Grupy jest kluczowym elementem postępu, jaki robimy budując sprawiedliwe, zróżnicowane i integracyjne miejsca pracy – z myślą o wszystkich osobach, które u nas pracują, a jest ich aktualnie ponad 350 tysięcy. To wyróżnienie z pewnością pomoże nam stać się firmą docelową dla wielu talentów – mówi Shobha Meera, Chief CSR Officer w Capgemini oraz członkini Group Executive Committee.

W ramach polityki środowiskowej, społecznej i zarządzania firmą Capgemini wyznaczyło cele, które przyczynią się do budowy i wzmacniania różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. Otrzymanie po raz kolejny globalnych certyfikatów EDGE Assess i EDGEplus potwierdza wysoki poziom zaangażowania Capgemini w osiągnięcie tych celów i dążenie do tego, by stać się jeszcze bardziej różnorodnym i sprawiedliwym miejscem pracy – dodaje Aniela Unguresan, założycielka Fundacji EDGE Certified.

Budowanie integracyjnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich leży u podstaw filozofii firmy Capgemini. Grupa postawiła sobie cel osiągnięcia 40 proc. udziału kobiet w swoich zespołach do 2025 roku i już w 2021 roku zwiększyła ten wskaźnik o 2 proc. Firma została doceniona za swoje zaangażowanie we wspieranie różnorodności płci w 2022 roku w rankingu Bloomberg Gender Equality Index.

Grupa Capgemini jest również aktywnie zaangażowana w promowanie sprawiedliwej reprezentacji osób niepełnosprawnych i osób stanowiących inne mniejszości o niewystarczającej reprezentacji w środowisku biznesowym. Poprzez działania globalnej sieci OUTfront organizacja dba o to, by powstawały miejsca pracy przyjazne dla osób LGBT+. Warto też wspomnieć o wyróżnieniu, jakim jest nagroda Stonewall, przyznana oddziałom Capgemini w wielu krajach.

Wiodąca globalna ocena i certyfikacja biznesowa

EDGE Certification opiera się na rygorystycznej ocenie niezależnego jury, która dotyczy pełnego obszaru działalności organizacji: sprawiedliwości płacowej, skuteczności polityk i praktyk oraz inkluzywnej kultury firmowej. Integralną częścią oceny jest analiza danych statystycznych, przegląd polityk i praktyk oraz uwzględnienie doświadczeń pracowników w zakresie możliwości rozwoju zawodowego w obecnym miejscu pracy. W zależności od wyników, jakie otrzyma dana organizacja, tworzony jest plan działania i podejmowane są zobowiązania do jego realizacji. Certyfikat EDGEplus dodatkowo potwierdza zaangażowanie w analizę kwestii krzyżowania się płci z jednym lub kilkoma dodatkowymi wymiarami, takimi jak: tożsamość płciowa, rasa/pochodzenie etniczne, LGBTQI+, praca z niepełnosprawnością, narodowość i wiek.

Inicjatywa EDGE opiera się na certyfikacji wykonywanej przez niezależną jednostkę. Certyfikaty przyznawane są na podstawie danych i informacji na temat organizacji oraz badań wewnętrznych. Cały proces wyróżnia się rygorem pod kątem wymagań koniecznych do zdobycia certyfikatu EDGE. Otrzymane wyróżnienie pozostaje ważne przez okres dwóch lat.

 

[1] Ten globalny certyfikat został osiągnięty, ponieważ dziewięć krajów reprezentujących ponad 80 proc. globalnej siły roboczej Capgemini (Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Maroko, Polska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) pomyślnie zakończyło szeroko zakrojoną ocenę swoich polityk i praktyk oraz ankietę pracowniczą.

Press Release

Wielkość pliku: 152,60 KB File type: PDF