Capgemini dołącza do inicjatywy Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz sprawiedliwości rasowej w biznesie

Publish date:

Paryż, 11 lutego 2021 r. – Firma Capgemini ogłosiła dziś, że dołączyła do inicjatywy „Partnerstwo na rzecz sprawiedliwości rasowej w biznesie”, zainicjowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, aby wykorzystać swoją pozycję wiodącej odpowiedzialnej firmy i pomóc w budowaniu sprawiedliwego i równego środowiska pracy dla specjalistów o niedostatecznie reprezentowanej w miejscach pracy tożsamości rasowej i etnicznej.

Inicjatywa „Partnerstwo na rzecz sprawiedliwości rasowej w biznesie” została opracowana w celu eliminacji rasizmu w miejscu pracy oraz ustanowienia nowych globalnych standardów sprawiedliwości rasowej w biznesie. Stanowi ona również platformę dla przedsiębiorstw do wspólnego wdrażania zmian w polityce sprzyjających integracji społecznej.

Jako odpowiedzialna i wielokulturowa organizacja zatrudniająca blisko 270000 osób w 50 krajach, wspieranie różnorodności i zachęcanie do włączania osób o różnej tożsamości kulturowej, pochodzeniu etnicznymi społecznym są istotnymi elementami tożsamości i kultury korporacyjnej Grupy. Zobowiązania Capgemini mają na celu poszerzenie możliwości dla społeczności we wszystkich regionach geograficznych, umożliwienie im eliminacji rasizmu w środowisku zawodowym oraz pomoc w budowaniu następnej generacji zróżnicowanych liderów we wszystkich branżach.

Komentując zobowiązania Capgemini, Aiman Ezzat, dyrektor generalny Grupy Capgemini, powiedział: „W Capgemini budowanie inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich leży u podstaw naszych celów. Różnorodność i równość stanowią fundament naszego miejsca pracy, a także społeczności, w których żyjemy. Capgemini jako globalny lider zdaje sobie sprawę, że ma moc i możliwości, a także obowiązek, aby podjąć działania na dużą skalę w walce o sprawiedliwość rasową na całym świecie. Uważam, że działając razem jesteśmy silniejsi na drodze do sprawiedliwości rasowej w biznesie, a nasza firma jest dumna z faktu bycia członkiem tej inicjatywy.”

„W sytuacji, gdy zaledwie 1% firm z listy Fortune 500 jest kierowanych dyrektorów generalnych pochodzenia afrykańskiego, potrzeba rozwiązania problemu niedostatecznej reprezentacji rasowej osób ciemnoskórych w biznesie jest pilna i oczywista. Aby stworzyć sprawiedliwe miejsca pracy  pod względem rasowym i etnicznym, firmy muszą stawić czoła rasizmowi na poziomie systemowym, zajmując się nie tylko strukturalną i społeczną mechaniką własnych organizacji, ale także rolą, jaką odgrywają w swoich społecznościach i całej gospodarce”, powiedziała Saadia Zahidi, dyrektor zarządzająca Światowego Forum Ekonomicznego.

 

Press Release

Wielkość pliku: 109,80 KB File type: PDF