Capgemini dąży do neutralności w emisji dwutlenku węgla

Publish date:

Paryż, 23 lipca 2020 r. – Capgemini ogłosiło swoje zobowiązanie do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do swojej działalności nie później niż do 2025 r. oraz ambicję osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do 2030 r. Ambicje Capgemini opierają się na dużym postępie w realizacji celu, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla na jednego pracownika o 30% w styczniu 2020 r., dziesięć lat wcześniej niż planowano.

W celu osiągnięcia nowego dziesięcioletniego celu netto na poziomie zerowym, Capgemini przyspieszy swój program redukcji emisji dwutlenku węgla w największych obszarach operacyjnych, którymi są podróże służbowe, dojazdy do pracy i energia biurowa, zgodnie z wymogami opartymi na badaniach naukowych. Strategia Capgemini obejmuje takie elementy, jak skoncentrowanie się na nowych metodach pracy, które zmniejszają zapotrzebowanie na podróże służbowe i dojazdy do pracy, wprowadzenie nowych programów, w tym rozwój floty samochodów hybrydowych i elektrycznych, oraz współpraca z dostawcami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw. Capgemini przestawi się również na 100% energii odnawialnej w całej Grupie.

Najwyższym priorytetem Capgemini jest obniżenie emisji, aby osiągnąć neutralność węglową nie później niż do 2025 r., a wszelkie emisje resztkowe będą kompensowane przez wysokiej jakości system kompensacji emisji dwutlenku węgla, taki jak ponowne zalesianie. Redukcja emisji dwutlenku węgla zostaje również rozszerzona na cały łańcuch dostaw przedsiębiorstwa Capgemini, którego ambicją jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 r.

Mówiąc o potrzebie działania w zakresie zmian klimatycznych, dyrektor generalny Capgemini, Aiman Ezzat, powiedział: „Obecna sytuacja globalna, związana z pandemią COVID-19, zwiększyła znaczenie potrzebę życia w większej równowadze z naszą planetą. Capgemini przez dekadę koncentrowało się na zmniejszaniu wpływu na środowisko naturalne i choć do tej pory wiele udało się osiągnąć, teraz ogłaszamy nasze zwiększone ambicje. Umieściłem działania w zakresie zmian klimatycznych w centrum priorytetów naszej Grupy, koncentrując się na ambitnym celu, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu netto do 2030 roku. Podjęliśmy szereg działań, począwszy od rozszerzenia naszych inicjatyw w zakresie tworzenia cyfrowego miejsca pracy i pracy zdalnej, a skończywszy na wykorzystaniu technologii, które pomogą naszym klientom zmniejszyć ich własne emisje”.

Cel wyznaczony na 2030 rok osiągnięty dziesięć lat przed terminem

Poprzedni cel oparty o badania naukowe wyznaczony na 2030 r., polegający na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla o 30% na jednego pracownika, został osiągnięty w styczniu 2020 r., dziesięć lat wcześniej niż planowano, jeszcze przed zmianami związanymi z pandemią COVID-19. Ta zmiana była możliwa dzięki programom skoncentrowanych zarówno na podróżach służbowych, jak i na zużyciu energii.  Zmniejszenie emisji w podróżach służbowych poprzez współpracę wirtualną zostało wsparte szkoleniami pracowników i wdrożeniem narzędzi do zdalnej współpracy w całej Grupie, a także inicjatywami dotyczącymi poszczególnych krajów, mającymi na celu zachęcanie do bardziej zrównoważonego podróżowania. Capgemini zwiększyło również prawie dwukrotnie udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z 23,7% w 2018 r. do 46,2% w 2019 r., jednocześnie koncentrując się na poprawie efektywności energetycznej, co doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii na metr kwadratowy o ponad 18% od 2015 roku.

Śmiałe działania na rzecz dalszych postępów w zakresie zmian klimatu

Capgemini, jako jedna z pierwszych organizacji w swoim sektorze, wyznaczyło sobie cele oparte na badaniach naukowych i na początku tego roku znalazło się na prestiżowej liście A CDP. Capgemini wykorzystuje również technologię, aby pomóc swoim klientom zmniejszyć ich emisje dwutlenku węgla i wyznaczyło sobie za cel pomoc klientom w zaoszczędzeniu 10 milionów ton dwutlenku węgla do 2030 roku.

Ponadto, Capgemini podpisało ostatnio oświadczenie prezesa zarządu UN Global Compact dotyczące 1,5oC i jest członkiem założycielem kampanii RacetoZero prowadzonej przez ONZ. Capgemini prowadzi również programy promujące rolę biznesu w prowadzeniu niezwykle potrzebnej, zrównoważonej transformacji biznesowej oraz podkreślające kluczową rolę, jaką może odegrać technologia i innowacja.

Wspierając Światowy Szczyt Klimatyczny podczas COP25, Capgemini podzieliło się swoimi przemyśleniami na temat Zrównoważonej Rewolucji Biznesu. Od tego czasu Capgemini opublikowało również raporty na temat transformacji energii odnawialnej oraz technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju w kluczowych sektorach, w tym w przemyśle motoryzacyjnym i handlu detalicznym.

Press Release

Wielkość pliku: 112,20 KB File type: PDF