W 2016 roku Capgemini Polska zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Oto one:

  •    Top Employer 2016 – certyfikat przyznawany dla najlepszych pracodawców na całym świecie, otrzymują go organizacje wykazujące najwyższe standardy oferowanych ofert skierowanych do pracowników. Według Instytutu Top Employers, Capgemini Polska zapewnia wyjątkowe warunki pracy, pielęgnuje i rozwija talenty na wszystkich poziomach organizacji oraz umacnia swój status lidera w środowisku HR, starając się przy tym optymalizować swoje praktyki zatrudnienia jak i rozwój swoich pracowników.
  •     Audit 2015 – najlepszy pracodawca IT; Badanie przeprowadzone przez magazyn Computerworld, koncentrujące się na spółkach z rozbudowaną strukturą IT, obecnie poszukujących specjalistów IT. W wyniku badań przeprowadzonych wśród pracowników Capgemini uznano nas za najlepsze miejsce do pracy w branży IT w Polsce.
  •     Po raz pierwszy dzięki głosom studentów z całego kraju  zostaliśmy uplasowani w grupie Top 10 Pracodawców Roku 2015 w rankingu AIESEC,
  •     Most Ethical Company 2016 – Tytuł The World’s Most Ethical Company przyznawany jest przez grono międzynarodowych specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. Eksperci wyłaniają laureatów za pomocą systemu ocen Ethics Quotinet™, który w kompleksowy sposób weryfikuje ich zdolność do stosowania etycznych praktyk biznesowych w procesie budowania pozycji rynkowej firmy.
    W ocenie poszczególnych przedsiębiorstw eksperci biorą pod uwagę między innymi takie obszary, jak ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Tytuł przyznawany jest na rok, po tym czasie firmy mogą poddać się ponownej weryfikacji.
  •     Capgemini in Responsible Business Ranking – Capgemini zajęła 2. miejsce w kategorii branżowej „telekomunikacja, technologie, media i rozrywka” w X Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej 2016. Gala odbyła się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.
  •     Statuetka oraz dyplom za II miejsce w rankingu “Idealny Pracodawca 2016” przyznany przez Politechnikę Wrocławską. Ranking jest wynikiem badania przygotowanego przez Biuro Karier, które uwzględniało m.in. oczekiwania płacowe i pozapłacowe wobec pracodawcy.
  •    Największy skok w tegorocznym rankingu AIESEC, tym samym znaleźliśmy się w Top 10 Pracodawców Roku 2015.
  •     Wyróżnienie za rozwijanie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, któremu patronuje Min­is­terst­wo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej.