Nasze cele

Celem Grupy Capgemini jest uwolnienie potencjału ludzkiej energii dzięki wykorzystaniu siły płynącej z technologii, co umożliwi budowanie zrównoważonej oraz inkluzywnej przyszłości

Nasze cele zostały opracowane we współpracy z wieloma interesariuszami oraz pracownikami grupy będącymi w samym sercu tego procesu.
Obecnie stanowią one fundament naszej grupy.

“Celem Grupy Capgemini jest uwolnienie potencjału ludzkiej energii dzięki wykorzystaniu siły płynącej z technologii, co umożliwi budowanie zrównoważonej oraz inkluzywnej przyszłości”

Grupa uważa, że ​​transformacja cyfrowa powinna przynieść korzyści całej ludzkości. Capgemini zamierza być punktem odniesienia pod względem swojego wkładu w społeczeństwo, nie tylko w zakresie własnej działalności, ale także działań swoich klientów, walcząc z wykluczeniem i działając na rzecz promowania różnorodności, zapewniania równych szans i ochrony zasobów naturalnych. Głównym celem grupy jest budowanie otwartej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Umożliwia to technologia, czerpiąca z energii grupy, a także z energii klientów oraz partnerów.

Paul Hermelin, prezes zarządu, oraz Aiman Ezzat, dyrektor generalny w Capgemini, piszą:

“Capgemini ma do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu, że w przyszłość spełni wszystkie swoje obietnice. Wierzymy, że technologie mogą umożliwić postęp każdemu, jeśli  zostały zaprojektowane przez ludzi i dla nich. Jako odpowiedzialna firma, grupa realistycznie podchodzi do swoich obietnic, a także zna ryzyko związane z innowacjami technologicznymi: naszą rolą jest uczynienie ich użytecznymi, dostępnymi i etycznymi. Ten cel musi działać jak kompas dla każdego pracownika.”

Kobiety i mężczyźni stanowią o sercu naszych ambicji

Cele uosabiają ambicję grupy. Mają za zadanie zapewnić rozwój talentów, jednocześnie zachęcając do ducha przedsiębiorczości i kreatywności. Grupa, zatrudniająca ponad 600 000 pracowników lub byłych pracowników w ciągu ostatniej dekady, ma zamiar być uznawana za szkołę doskonałości, której talenty i wyniesione umiejętności odbijać się będą echem daleko poza samą firmą. Grupa przekonana jest również, że ​​prawdziwa różnorodność myśli i podejścia pracowników przynosi nowe rozwiązania, tworzy wartości, generuje wsparcie oraz entuzjazm na prawdziwie uniwersalną skalę.

Cele stworzone wspólnie ze wszystkimi interesariuszami Capgemini

Aby określić cel, grupa konsultowała się z licznymi interesariuszami, ale przede wszystkim z pracownikami. W okresie od grudnia 2019 do maja 2020 do pracowników została rozesłana ankieta z prośbą o zasugerowanie pomysłów i wybór celu. Ponad 50 000 odpowiedzi i 35 000 komentarzy i pozwoliły na dokładną analizę oraz wybór ostatecznej wersji. Zorganizowane zostało również 15 warsztatów z młodymi pracownikami w Indiach, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Równolegle Capgemini przeprowadziła również wywiady z klientami, partnerami, udziałowcami i organizacjami pozarządowymi.

Related Content

Profil firmy

Capgemini to wielokulturowa firma zatrudniająca ponad 350.000 pracowników w ponad 50...

Wartości i etyka

Siedem wartości leży u podstaw wszystkiego, co robimy. Nasz sukces opiera się w równym...

Our Corporate Social Responsibility Program

As a leader in digital transformation, we are also a responsible company working to ensure...