Wyróżnienia za podejście do zrównoważonego rozwoju środowiska

Uczestnicy w Code of Conduct for Data Centres Program

 

Najwyższa ocena w CDP Climate Change

Index

 

Wyróżnienie w Standard Ethics Index

 


Wyróżnienie w FTSE4Good Index

 

Wysoka pozycja w Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe and Excellence Global

 

Na liście STOXX ESG leader Index

Wysoki status w Prime OEKOM Corporate Responsibility Index

Miejsce w EURONEXT Vigeo Eiris Europe 120 i Eurozone 120 indices

Pozyja złotego dostawcy w Ecovadis collaborative CSR supply chain platform

Zobowiązania

Wyraziliśmy nasze zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu w wielu obszarach, w tym również:

  • Byliśmy jedną z pierwszych organizacji w naszym sektorze, która opublikowała zatwierdzone cele naukowe zgodne z porozumieniem paryskim COP 21 2015, aby utrzymać temperatury poniżej progu 20 stopni C.
  • Podpisaliśmy serię komunikatów na temat zmian klimatycznych w ramach Prince of Wales’s Corporate Leaders’ Group on Climate Change. Są to komunikaty Trillion Tonne (2014), Climate Change (2012), Cancun (2010), Copenhagen (2009), Poznań (2008) i Bali (2007);
  • Prezes Capgemini Paul Hermelin podpisał Propozycje biznesowe na 21. sesję konferencji Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2015 roku;
  • Capgemini jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact od 2004 roku. Firmy członkowskie tego programu wspierają/przestrzegają zasad w dziedzinie ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych i walki z korupcją;
  • Capgemini popiera zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization) odmawiające stosowania pracy przymusowej lub pracy dzieci;
  • Capgemini popiera wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
  • Capgemini jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact „Caring for Climate” od momentu jej powstania w 2007 roku;
  • Capgemini jest sygnatariuszem Zasad Upełnomocnienia Kobiet (Women’s Empowerment Principles) od momentu ich powstania w 2011 roku.

Inne informacje

Odpowiedzialność społeczna

W Capgemini zasady społecznej odpowiedzialności biznesu odzwierciedlone są  nie tylko w...

Współpraca z dostawcami

Współpracujemy z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi nad ustanowieniem niezawodnych...

Kodeks etyki biznesowej

W dzisiejszym środowisku biznesowym etyka jest priorytetem dla coraz większej liczby naszych...