Sposób w jaki pracujemy

Hybrydowy model pracy staje się w Capgemini codziennością. Wspierani przez naszą kulturę zarządzania opartą na zaufaniu, dążymy do tego, aby umożliwić wszystkim, we wszystkich krajach, wykonywanie swojej pracy, przyczyniając się do zapewnienia zrównoważonej przyszłości naszym pracownikom, klientom i społeczeństwu.

Nasz nowy sposób pracy opiera się na trzech kluczowych elementach:

Elastyczność pracy

Pracownicy są teraz bardziej elastyczni pod względem czasu i miejsca pracy, wliczając w to pracę w domu. Pozwala to na zachowanie lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym oraz większą swobodę działania. W pełni wspieramy członków naszego zespołu w przechodzeniu na hybrydowy sposób pracy, zwłaszcza poprzez:

  • Zapewnienie sprzętu niezbędnego do pracy, takiego jak fotele biurowe, po to by zadbać o wygodę i bezpieczeństwo pracy z domu.
  • Nową organizację pracy zachęcającą do interakcji społecznych i wzmacniającą relacje w nowej normalności.
  • Pzekazywanie wskazówek i organizację szkoleń wspierających dobre samopoczucie zwłaszcza z wykorzystaniem globalnej platformy, w tym prawo do bycia „offline”, po to by zachować zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Korzystamy z narzędzia do zbierania opinii pracowników, po to by sprawdzić ich odczucia i zrozumieć, co jest dla nich ważne, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie pracują. Poufne ankiety są dla nas źródłem informacji niezbędnym do tego, by zaplanować działania związane z dobrym samopoczuciem, różnorodnością, integracją oraz zaangażowaniem.

Połączenie przestrzeni

Jako światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej wierzymy, że nowoczesne i integracyjne środowisko pracy zachęca do innowacji. Zapewniamy najnowocześniejsze i elastyczne przestrzenie biurowe sprzyjające kooperacji, po to by nasi pracownicy wykonujący swoje obowiązki z biur, byli jak najbardziej efektywni w działaniu.

Środowisko fizyczne, o jakim mowa, jest połączone z narzędziami cyfrowymi, ułatwiającymi wirtualną współpracę i dostarczanie usług na odległość. Dzięki temu nasze zespoły, partnerzy i klienci mogą pracować zarówno razem, jak i osobno w bardziej elastyczny sposób, zapewniając jednocześnie większą wartość realizowanych usług. Nasi pracownicy otrzymają pełne wsparcie w przejściu na hybrydowy model pracy w postaci niezbędnych szkoleń i zasobów.

Możliwości bez granic

Wykorzystamy nasz nowy hybrydowy model pracy, aby pomóc naszym pracownikom spełnić ich oczekiwania zawodowe i jeszcze bardziej wzbogacić ich doświadczenie, zapewniając im nieograniczone i bardziej zróżnicowane możliwości pracy.

Dzięki globalnej platformie cyfrowej członkowie naszego zespołu będą mogli wyrażać swoje oczekiwania. Przy wsparciu sztucznej inteligencji będą mieli wgląd w możliwości rozwoju zawodowego, które najlepiej odpowiadają ich umiejętnościom i aspiracjom oraz będą mogli się o nie ubiegać, mając aktywny wpływ na wybór swojego kolejnego zatrudnienia.

Opinie naszych liderów


„Mamy dziś wyjątkową okazję do tego, by zmienić sposób, w jaki prowadzimy działalność biznesową, w jaki pracujemy i w jaki żyjemy. Mamy również możliwość, by rozprawić się z przeciwnikiem naszego pokolenia: globalnym ociepleniem.”
Aiman Ezzat, CEO


„Wykorzystując tę wyjątkową okazję, możemy wspólnie kształtować przyszłość, jakiej pragniemy dla Capgemini: bardziej zrównoważoną, bardziej cyfrową, bardziej nastawioną na współpracę, bardziej szanującą równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i różnorodność, a także bardziej międzynarodową w zakresie zaangażowania – po to by zapewnić naszym klientom najlepsze połączenie innowacji, wiedzy i bliskości.”
Vincent Moreau, Head of New Normal Transformation.


„Skuteczne przywództwo w środowisku hybrydowym wymaga budowania poczucia zaufania pomiędzy zespołami i współpracownikami w inny sposób, upoważniając ich do przyjmowania odpowiedzialności za swoje pomysły i pracę oraz umożliwiając elastyczność.”
Anne Lebel, CHRO

Ten nowy sposób pracy jest lepszy nie tylko dla naszych pracowników, ale także dla środowiska. Ograniczając potrzebę odbywania regularnych podróży i zużywania w związku z nimi energii, zapewniamy bardziej zrównoważony sposób realizacji naszych projektów, przyczyniając się do osiągnięcia naszego celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 r.


Nasz nowy sposób pracy jest wdrażany w poszczególnych krajach przy udziale przedstawicieli pracowników lub innych lokalnych interesariuszy, zgodnie z wymaganymi lokalnymi procedurami prawnymi.