Przejdź do Treści

Znajomość języków obcych jako furtka do kariery w biznesie i IT

Capgemini
2021-04-26

Capgemini szuka osób ze znajomością języka niemieckiego do Katowic, Opola i Lublina

W perspektywie najbliższej dekady z rynku może zniknąć nawet 47 proc. obecnych zawodów na rzecz zupełnie nowych profesji. Zmianie ulegną także pożądane kompetencje – oprócz umiejętności cyfrowych, które staną się niezbędne do współpracy z rozpowszechniającymi się nowoczesnymi technologiami, sztuczną inteligencją, czy też robotyzacją, bardzo ważne stają się również wysoko rozwinięte kompetencje miękkie oraz znajomość języków obcych. To właśnie one stoją za sukcesem wielu managerów z branży IT lub biznesu.

Nowoczesne usługi biznesowe rozwijają się w Polsce coraz prężniej, obecnie generują one ok. 3-3,5 proc. PKB. Jak podaje ABSL – w 2008 r. sektor zatrudniał 50 tys. osób, po 12 latach zatrudnienie w 1500 przedsiębiorstwach tego typu zlokalizowanych na terenie Polski wynosi ponad 338 tys. W wielu z tych firm nieustannie prowadzona jest rekrutacja, a jednym z najważniejszych wytycznych wobec kandydatów jest znajomość minimum jednego języka obcego.

Język obcy standardem

W Polsce świadczy się nowoczesne usługi biznesowe w aż 38 różnych językach. Jest to efekt obsługi międzynarodowych projektów, zagranicznych klientów i wpływu aż 82 proc. podmiotów o zagranicznym kapitale, które budują ten sektor. Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i włoski – to najczęściej wykorzystywane języki obce w polskich centrach usług biznesowych.

Każdego dnia współpracujemy z osobami różnych narodowości. Jest dla nas normą, że często w przypadku jednego projektu pracuje kilka lub nawet kilkanaście osób o odmiennych narodowościach. Stoją przed nami wyzwania kulturowe i językowe, z którymi wszyscy staramy się mierzyć, by dzięki sprawnej komunikacji dążyć do jak najlepszych realizacji założonych celów. Znajomość minimum jednego języka obcego jest dziś w sektorze nowoczesnych usług biznesowych standardem – mówi Agnieszka Maślanka, Projects & Programms Capability Manager w Capgemini Polska, która posługuje się trzema językami obcymi.

W Polsce specjaliści zdają sobie doskonale sprawę z istoty znajomości języków obcych, bo z roku na rok posługujemy się nimi coraz lepiej. Potwierdza to międzynarodowy raport określający poziom znajomości języka angielskiego EF Proficiency Index, gdzie w zestawieniu światowym z 2020 r. Polska plasuje się na 16 pozycji z wysokimi kompetencjami językowymi. W żadnym innym kraju świata językiem niemieckim nie zajmuje się tyle osób co w Polsce – w sumie ok. 2,3 mln uczniów oraz dorosłych uczy się tu języka swoich zachodnich sąsiadów.

Furtka do kariery w IT

Znajomość języków obcych niemalże „od ręki” pozwala odnaleźć interesujące oferty pracy, o dużych możliwościach – mimo ograniczeń będących wynikiem światowego kryzysu wywołanego pandemią. Przykładem może być obecna rekrutacja specjalistów IT w Capgemini, gdzie znajomość języka niemieckiego otwiera drzwi do rozpoczęcia kariery w IT.

Obecnie do naszych oddziałów w Katowicach, Opolu i Lublinie intensywnie poszukujemy osób z dobrą znajomością języka niemieckiego. Szukamy ekspertów IT z doświadczeniem, którzy są gotowi objąć role change managera, incident managera, project managera, service integration managera, ale jesteśmy również otwarci na osoby bez doświadczenia zawodowego, które chciałyby się rozwijać od podstaw w strukturach naszej organizacji. Dla osób startujących zawodowo, ale z dobrą znajomością niemieckiego, oferujemy takie stanowiska, jak: IT junior technician lub IT support agent. Nasza firma przygotowuje od podstaw do pracy w IT, organizuje szkolenia rozwijające umiejętności techniczne i daje możliwości do rozwijania swojej ścieżki kariery w pracy z nowoczesnymi technologiami – informuje Ludovic Stauffer, Regional Director of Operations w Capgemini Polska.

Lepsze jutro

Nieustannie rozwijane i wdrażane innowacyjne technologie, które wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, stają się elementem codzienności wielu firm. Wyręczają one pracowników w powtarzalnych zadaniach, tym samym przeorganizowując pracę wielu zawodów. Jednak człowiek w wielu aspektach na długo, czy nawet na zawsze, pozostanie niezastąpionym. Abstrakcyjne myślenie, poszukiwanie nowych rozwiązań, relacje międzyludzkie – biznesowe w przypadku podejmowania decyzji, strategicznych działań, to domena człowieka.

Międzynarodowy charakter współczesnych przedsiębiorstw wymusza konieczność pokonywania barier językowych i kulturowych, w celu sprawnej współpracy. Wraz z biegiem czasu i postępującym kosmopolityzmem, ta globalność firm stanie się jeszcze wydajniejsza, co zwiększa zapotrzebowanie na wielojęzykowość pracowników.

Znajomość języków obcych pozwala otworzyć umysł, daje znacznie szerszy dostęp do informacji u źródła, daje poczucie wolności i dużej swobody, a także zacieśnia więzi międzyludzkie. To bezcenna umiejętność, która przygotowuje nas na lepsze jutro, które każdego dnia łączy ze sobą coraz więcej narodowości, kultur, firm i ludzi – mówi Agnieszka Maślanka.