Przejdź do Treści

Pięć powodów dla których warto migrować do chmury

Capgemini
2021-03-30

Dlaczego chmura jest dobrym rozwiązaniem dla biznesu?

Sebastian Nieszwiec
Delivery Architect w zespole Data Services w Capgemini Polska

Chmura lub technologie chmurowe stają się uniwersalnym sloganem, który ma rozwiązać wszelkie problemy IT dzisiejszego świata. Czy jednak zawsze chmura jest dobrym rozwiązaniem? Powiedziałbym jak każdy doświadczony architekt, „to zależy”. Są jednak przypadki w których zdecydowanie należy wykorzystać chmurę. Poniżej przedstawiam pięć przypadków użycia w których chmura ma znacznie więcej zalet niż tradycyjne IT. Read in English >>>

Środowisko testowe

Od zawsze testowanie nowych rozwiązań było wyzwaniem. Zakup dodatkowej infrastruktury tylko na potrzeby testów często wykraczało poza budżety IT wielu firm. W związku z tym testowanie odbywało się w większości  w środowiskach które nie oddawały realiów środowiska produkcyjnego.

Chmura dostarczana jest w modelu pay as you go, czyli „płacę za to co wykorzystam”, co pozwala na zbudowanie praktycznie dowolnej platformy. Co więcej,  zestaw usług dostarczanych przez chmurę obejmuje także takie elementy, jak licencje systemów operacyjnych czy licencje baz danych. Dzięki temu nie musimy dokonać zakupu nie tylko sprzętu, ale również większości licencji potrzebnych do utworzenia określonego rozwiązania IT. Planując potrzebny czas na testowanie, jesteśmy w stanie określić jaki koszt będziemy musieli ponieść, aby określone testy przeprowadzić.

Kolejną zaletą testowania w chmurze jest bardzo krótki czas potrzebny na dostarczenie określonej platformy. Usługi chmurowe dostępne są tu i teraz, ponieważ korzystamy z  hyperskalowalności operatorów chmurowych i nie musimy się martwić, żeby posiadać zapas mocy obliczeniowej, dysków, publicznych adresów IP itp.

Podsumowując, dzięki usługom chmurowym możemy w łatwy sposób wykonać:

  • Testy funkcjonalne
  • Testy akceptacyjne wykonywane przez użytkowników końcowych
Systemy produkcyjne pracujące w określonym wymiarze czasowym

Do momentu pojawienia się usług chmurowych przyzwyczajeni byliśmy do konieczności kupna serwera – czy to fizycznego, który stał w naszej serwerowni, czy to wirtualnego za którego płaciliśmy stałą opłatę miesięczną. Wraz z pojawieniem się usług chmurowych konieczność kupowania serwera, który jest włączony cały czas i za którego płacimy cały czas przestała obowiązywać.

Operatorzy chmurowi rozliczają wykorzystanie usług serwerowych w granulacji godzinowej, a w niektórych przypadkach w granulacji sekundowej. W związku z tym, jeżeli nasza firma pracuje w godzinach od 9 do 18 od poniedziałku do piątku, to dlaczego chcemy płacić za włączony system 24 godziny na dobę, także w weekendy.

Wykorzystanie serwerów i systemów tylko w godzinach, kiedy nasz biznes pracuje wymaga oczywiście zmiany myślenia, zwłaszcza wśród ludzi z nich korzystających. Z jednej strony będziemy płacić tylko za to, czego tak naprawdę nasz biznes potrzebuje, z drugiej strony wszelkie dodatkowe prace, nadgodziny itp. muszą generować w zespole zarządzającym świadomość, że każde takie działania wygeneruje dodatkowe koszty infrastruktury IT.

Z mojego doświadczenia wynika, że takie podejście przynosi redukcję kosztów. Widziałem kilka małych i średnich biznesów, które dzięki takiemu podejściu nie tylko obniżyły koszta infrastruktury, ale także pozbyły się ryzyka utrzymywania własnej infrastruktury hostingowej.

Brak własnej infrastruktury data center

Jeżeli do dnia dzisiejszego nie zbudowaliśmy własnej serwerowni lub nie mamy długoterminowej umowy na najem powierzchni serwerowni u usługodawcy, to nie powinniśmy tego robić teraz.

Przed pojawieniem się usług chmurowych każda firma musiała wybudować swoją serwerownię, która mogła być pojedynczym pomieszczeniem lub w przypadku bardzo dużych instytucji nawet oddzielnym budynkiem. Pamiętajmy jednak, że budując własną serwerownię musimy zadbać o następujące elementy: zasilanie, klimatyzacja i ochrona.

  • Zasilanie – jest najważniejszą usługą, której ciągłość musimy zapewnić. Oczywiście mogą pojawić się wątpliwości, że przecież prąd jest wszędzie, a awarie prądu należą naprawdę do rzadkości. Owszem tak, ale pod warunkiem, że mówimy o małym zużyciu. Infrastruktura IT konsumuje coraz więcej prądu, co niesie za sobą nie tylko konieczność przebudowy instalacji elektrycznych, rozbudowy urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS), oraz zapewniania ciągłości poprzez pozyskiwanie niezależnych źródeł zasilania (np. dwóch niezależnych dostawców).
  • Klimatyzacja – kolejnym krokiem jest konieczność chłodzenia. Pojedynczy serwer nie jest zmartwieniem ale cała szafa potrafi konsumować kilka do kilkunastu kilowat energii. W związku z tym musimy naszą serwerownię chłodzić co pochłania kolejną porcję energii a do tego musimy mieć klimatyzację, filtrowanie powietrza itp.. A to wszystko musi ciągle działać co pochłania kolejne dochody biznesu i przeznacza je na serwis klimatyzacji i energię.
  • Ochrona – to ostatni i często bagatelizowany element. Systemy informatyczne przechowują masę danych w tym dane osobowe, tajemnice finansowe firmy itp.. Stąd też serwerownia nie może być po prostu pomieszczeniem w jakimś pustostanie i musi być pod ciągła obserwacją i nadzorem czy nikt niepowołany się do niej nie dostanie. To kolejne koszta i ryzyko, którego nasz biznes nie chce ponosić.

W ostatniej dekadzie na polskim rynku pojawili się dostawcy, którzy oferują usługi hostingowe i wynajęcie powierzchni w serwerowniach, co minimalizuje praktycznie do zera ryzyka wymienione powyżej. Pozostaje jednak jeszcze jedno zagadnienie – czas napraw naszego sprzętu. Jeżeli zdecydowaliśmy się na usługę hostingową, nadal posiadamy jakiś sprzęt serwerowy, który w razie awarii ktoś będzie musiał naprawić. W tym czasie albo nasz biznes się zatrzyma, albo poniesiemy dodatkowy koszt zakupu dodatkowych serwerów i platform w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności i niezawodności.

Wybierając rozwiązanie chmurowe pozbywamy się nie tylko wszystkich problemów, jakie rozwiązuje dostawca hostingowy, ale także problemów z naprawą sprzętu. Kupujemy systemy wirtualne z odpowiednią dostępnością, którą gwarantuje dostawca chmurowy i to na nim spoczywa odpowiedzialność za naprawy sprzętu i jego serwisowanie.

Bardzo zmienne warunki biznesowe

Procesy w dzisiejszym świecie znacznie przyspieszyły w porównaniu do tempa, jakie znamy choćby z ubiegłej dekady. Bez dynamicznych zmian w naszym biznesie nie jesteśmy w stanie pozostać liderem w swojej dziedzinie. Ponieważ współczesny biznes nie może obyć się bez wszechobecnej digitalizacji i wielu równolegle realizowanych projektów, to nowoczesna infrastruktura informatyczna jest niezbędna i to najlepiej w wydaniu tu i teraz.

Hiperskalowalność i globalna obecność dostawców chmurowych jest głównym powodem dla którego olbrzymie firmy klasy enterprise decydują się na migrację do chmury. Decyzja ta nie wiąże się w takim wypadku z chęcią obniżenia kosztów, gdyż w przypadku wielkich korporacji migracje do chmury mogą wiązać się z podniesieniem kosztów w przeliczeniu na pojedynczą wirtualną maszynę. Jest natomiast powiązana z wymiernymi korzyściami biznesowymi jakimi jest przyspieszenie projektów i skrócenie czasu rozwoju własnego produktu.

Do tej pory w przypadku instytucji klasy enterprise projekty wiązały się z wielomiesięcznym planowaniem, zakupem sprzętu, oczekiwaniem na jego dostawę i instalacją w serwerowni lub centrum danych, instalacją oprogramowania, a w końcu realizacją określonego projektu. Dzisiaj dzięki usługom chmurowym projekty organizacji enterprise mogą pominąć trzy z pięciu wymienionych kroków. Po zaplanowaniu można rozpocząć instalację oprogramowania w środowisku chmurowym, pomijając czas spędzony na zakupy, oczekiwanie i instalację sprzętu. Co więcej, planowanie może być znacznie bardziej zwinne, gdyż płacimy za to, co wykorzystamy, co w przypadku projektów o dużej złożoności może wiązać się z koniecznością eksperymentowania zanim dojdziemy do optymalnego rozwiązania, na które w tradycyjnym IT nie mogliśmy sobie pozwolić. W przypadku usług chmurowych, gdy określone zasoby nie będą nam więcej potrzebne, po prostu je kasujemy i przestajemy za nie płacić. W tradycyjnym przypadku musielibyśmy znaleźć kupca na sprzęt i licencje zakupionego oprogramowania.

Dostarczanie aplikacji zgodnie z metodologią DevOps wykorzystującą infrastrukturę jako kod

Jeżeli w naszym biznesie posiadamy aplikacje dostarczane zgodnie z metodologią DevOps, a najlepiej takie, które wykorzystują podejście infrastruktury jako kodu (IaaS  – Infrastructure as a Code), to z dużą dozą pewności możemy powiedzieć, że już korzystamy z rozwiązań chmurowych.

Oczywiście infrastruktura jako kod nie zawsze musi być dostarczana przez operatorów chmurowych, możemy wykorzystać platformy kontenerowe, takie jak Docker Enterprise czy Openshift lub też skorzystać z wielu narzędzi orkiestracyjnych przy budowaniu wirtualnych maszyn, takich jak Microfocus Operations Orchestration, VMWare vRealize Suite czy Hashicorp Packer.

Migracja infrastruktury dla tych aplikacji do dostawców chmurowych posiada jednak kilka podstawowych zalet. Uwolni nas nie tylko od kosztów licencji (dostawcy chmurowi dostarczają platformy kontenerowe w oparciu o własne implementacje), a także od zbędnych kosztów utrzymywania części zarządczej platform konteneryzacyjnych – u dostawców chmurowych płacimy tylko za serwery, na których uruchamiane są nasze kontenery (worker nodes), natomiast koszta serwerów zarządzających (master nodes) przejmuje na siebie operator chmurowy.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę jako kod w postaci maszyn wirtualnych, to każdy z operatorów chmurowych dostarcza własne narzędzie, które możemy zintegrować z naszym procesem DevOps (np. Cloud Formation w przypadku AWS, czy Azure ARM templates w przypadku Azure) bez żadnych kosztów lub gdy chcemy pozostać niezależni od operatora chmurowego możemy użyć dostępnych na rynku narzędzi takich jak CloudBolt czy Hashicorp Terraform.

Podsumowanie

Rozwiązania chmurowe nie są lekarstwem na wszystkie problemy, jednak w niektórych przypadkach są rozwiązaniem zdecydowaniem lepszym od tradycyjnego IT. Oczywiście migracja do chmury i wykorzystanie usług chmurowych wiąże się z szeregiem ryzyk, ale o tym innym razem.