Przejdź do Treści

Capgemini Polska ma już 25 lat!

Capgemini
2021-12-16

Capgemini Polska ma już 25 lat. Z tej okazji organizacja wydała „Raport wpływu”

Siedem lokalizacji, 10,5 tysiąca pracowników, posługujących się na co dzień blisko 30  językami w pracy z klientami z niemal całego świata. Od 1996 roku, kiedy został otwarty pierwszy oddział Capgemini w Warszawie, firma urosła na tyle, by stać się jednym z największych inwestorów sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Jak kształtowała się droga Capgemini prowadząca do tego miejsca? Dokładne dane organizacja przedstawia w „Raporcie wpływu” podsumowującym ostatnie 25 lat działalności Capgemini w Polsce, stworzonym we współpracy z ABSL. Dodatkowo, jak zapowiadają przedstawiciele Capgemini – w najbliższych latach firma planuje dalszy wzrost.

Przy obecnym zatrudnieniu na poziomie 10,5 tys. osób, Capgemini zdobyło i utrzymuje pozycję największego inwestora w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

– Capgemini funkcjonuje w Polsce od 1996 roku, jednak znaczny wzrost naszej organizacji nastąpił w roku 2004, kiedy rozszerzyliśmy działalność jednocześnie w kilku największych miastach w kraju – Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu (klasyfikowanych przez ABSL jako miasta pierwszego i drugiego poziomu pod względem wielkości zatrudnienia i dojrzałości sektora). Tym samym jako Capgemini zaliczamy się do grona pionierów, którzy zbudowali fundament sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, torując drogę dla kolejnych inwestycji – mówi Ewa Gołębiewska-Krzyżan, Przewodnicząca Zarządu, Wiceprezes, HR Dyrektor Capgemini Polska.

Capgemini generuje ponad 19 tys. miejsc pracy

Zatrudnienie w centrach Capgemini od 2004 do 2021 roku wzrosło ponad trzydziestokrotnie. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) zatrudnienia w Capgemini od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku do dziś, wynosi aż 22.3 proc. Wpływ sektora nowoczesnych usług biznesowych opartych na wiedzy (KIBS) na rynek pracy w Polsce jest jednak zdecydowanie większy, niż wynikałoby to tylko z analizy zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę pośrednie oraz indukowane efekty mnożnikowe, czyli miejsca pracy, które powstały w wyniku rozwoju biznesu Capgemini w Polsce także poza samą organizacją (dla przykładu w biurach, w których firma ma swoje siedziby). Korzystając z mnożnika opracowanego przez EY[1] (wynoszącego 1,8) można oszacować liczbę miejsc pracy generowanych przez centra Capgemini w Polsce aż na 19,2 tys.

 – Capgemini to organizacja, która w ciągu ostatnich 25 lat stała się największym pracodawcą w sektorze BSS w Polsce. Firma w pełni wykorzystuje potencjał inwestycyjny, jaki ma do zaoferowania nasz kraj. Wśród zatrudnionych w Polsce pracowników można znaleźć wielu ekspertów pełniących role kluczowe z punktu widzenia globalnego rozwoju firmy. Ich udział w przebudowie działów personalnych i finansowych organizacji działających na światową skalę jest nieoceniony i dowodzi, że Polska ze swoją pulą talentów, składającą się zarówno z ekspertów wyższego szczebla, jak i początkujących specjalistów, może konkurować z innymi lokalizacjami w Europie. Rola, jaką Capgemini odgrywa w rozwoju naszego rynku pracy, sektora i potencjału inwestycyjnego, jest nie do przecenienia – komentuje Paweł Panczyj, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu ABSL.

Organizacja na tle sektora

W badaniu sektora nowoczesnych usług biznesowych ABSL określono 60 specyficznych procesów obsługiwanych przez centra w Polsce. Capgemini jest liderem w kraju, wspierając swoich klientów w 51 z 60 procesów biznesowych. Mowa m.in. o procesach z zakresu finansów i księgowości, HR, IT i usług chmurowych, obsługi klienta, zarządzania projektami, zarządzania zmianą oraz analityki i zarządzania danymi.

W strukturze zatrudnienia w centrach KIBS w Polsce według kategorii stanowisk, dominują specjaliści – dla rynku średnia w zatrudnieniu wynosi 53,5 proc. W przypadku Capgemini specjaliści wypełniają większą część kadry, a ich udział w zatrudnieniu wynosi 58 proc. Firma ma również większy od średniej dla Polski udział kobiet w zatrudnieniu. Organizacja wyróżnia się na tle sektora pod względem udziału kobiet w kadrze zarządzającej (first-line management – team leaders’ level) – jest to aż 70 proc., przy średniej dla sektora ogółem równej 45,8 proc.

Jak wynika z danych ABSL, Capgemini należy jednocześnie do grona 70 proc. centrów, które stale wprowadzają innowacyjne zmiany produktowe bądź organizacyjne, co świadczy o wysokim poziomie kreatywności.

Plany rozwoju spółki

W najbliższych latach Capgemini planuje jeszcze większą ekspansję dostarczając klientom nowe rozwiązania i specjalizacje. Otwieramy właśnie nową linię biznesową Capgemini Engineering w Katowicach. Również obecne oddziały będą rozrastać się dynamicznie – łącznie w Krakowie i Katowicach firma planuje zatrudnić 600 osób na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy. Oddział poznański, który w tym roku obchodził swoje pięciolecie, Capgemini chce podwoić zatrudnienie w ciągu kolejnych pięciu lat. Z kolei w Lublinie, gdzie obecnie zatrudnionych jest 100 osób,  planowane jest podwojenie zespołu w nadchodzących miesiącach, a docelowo zwiększenie go do 400 ekspertów. Podobne plany firma ma w stosunku do Warszawy, Wrocławia czy Opola.

– Branża usług dla biznesu rośnie dynamicznie, a my jesteśmy jednym z jej liderów. Analizujemy na bieżąco trendy i potrzeby rynku, wytyczając nowe kierunki działania. Niezwykle istotne dla nas jest także to, że klienci dostrzegają wysoką jakość usług w zakresie obsługi procesów biznesowych i rozwiązań technologicznych, a na bazie zaufania, zbudowanego dzięki efektywnej współpracy, poszerzają zakres wspólnych działań o kolejne obszary, wymagające ekspertyzy i specjalistycznej wiedzy. Jesteśmy dumni, że przez ostatnie 25 lat mieliśmy szansę stać się tak znaczącą częścią polskiego rynku. Głęboko wierzymy w to, że kolejne lata przyniosą nam jeszcze więcej nietuzinkowych projektów i klientów, a wspólnie z nimi oraz naszymi pracownikami będziemy w stanie kreować nowe rozwiązania i lepszą przyszłość, wdrażając nowe narzędzia i technologie, nie zapominając jednocześnie o poszanowaniu środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju – dodaje Ewa Gołębiewska-Krzyżan, Przewodnicząca Zarządu, Wiceprezes, HR Dyrektor Capgemini Polska.

[1] EY (2019 r.) „Global Business Services last decade and outlook for the next years”, na podstawie modelu SPECTRUM EY, w oparciu o dane z GUS, ABSL, Randstad Sourceright i JLL.

Powiązane posty

Hakaton QL Future

Marek Józef Kowalik
kwi 10, 2024

Jak nie tworzyć CV?

Michalina Żak
mar 5, 2024