Przejdź do Treści
Tomasz Tworek

Tomasz Tworek

Experienced Proffesionals

Architecture

Creative design

Digital security

Infrastructure management

Click here for English version.

Czym zajmujesz się na co dzień zawodowo? Dlaczego wybrałeś/aś akurat ten obszar?

Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych (kopie zapasowe) mojego klienta, przewodzę również reszcie zespołu. Wybrałem właśnie tę ścieżkę, gdyż w obecnych czasach zabezpieczenie danych przed ich utratą jest równoznaczne z zabezpieczeniem się przed stratami finansowymi. Niestety często jest to przeoczane przez osoby decyzyjne w firmach.

Jakimi kompetencjami powinna wykazywać się osoba, chcąc pracować na Twoim stanowisku?

Podstawowymi wymogami są znajomość rozwiązań programowych głównych dostawców (Tivoli, Networker, Commvault), jak również umiejętność podstawowego administrowania systemami operacyjnymi Windows/Linux w różnych wersjach.

Jak Capgemini wspiera Cię w rozwijaniu umiejętności?

Capgemini organizuje wewnętrzne akademie szkoleniowe, które mają na celu podniesienie kwalifikacje pracowników. Całkiem niedawno ukończyłem Akademie Security Skillbooster, dzięki czemu uzyskałem voucher na certyfikat CompTIA Security+. W najbliższym czasie zamierzam wystartować w kolejnym programie szkoleniowym, tym razem dla architektów.

A gdzie Ty sam szukasz wiedzy?

Praca w branży IT to wyzwanie dla ludzi, którzy potrafią się kształcić samodzielnie. Większość podstawowej wiedzy uzyskałem dzięki materiałom dostępnym w Internecie i własnym eksperymentom. Dzięki temu mogłem bardziej profesjonalnie podejść do szkoleń technicznych i przyswoić z nich więcej.

Gdybyś miał wymienić 3 największe zalety pracy na Twoim stanowisku, co by to było?

Praca na najnowszych technologiach. Swoboda w podejmowaniu decyzji. Wymóg planowania infrastruktury i jego wdrażania.

Dołącz do Capgemini w Katowicach! Aktualnie szukamy osób ze znajomością Linuxa, Windowsa, VMware i innych. Chciałbyś tworzyć infrastrukturę dla nowego klienta z branży energetycznej? Odwiedź naszą stronę i znajdź coś dla siebie:


What are your responsibilities at work? Why did you choose this area?

I am responsible for my clients’ data security (backups). I also lead the team. I chose this path because, in the 21st century, protecting data is tantamount to securing ourselves from financial losses. Unfortunately in many companies, this is often overlooked by decision-makers.

What kind of competence should a person have in order to work in your position?

The basic requirements are knowledge of the software solutions of the main providers (Tivoli, Networker, Commvault) as well as the ability to administer basic Windows/Linux operating systems in different versions.

How does Capgemini support you in developing your skills?

Capgemini organizes internal training academies to improve the qualifications of its employees. I have recently graduated from the Security Skillbooster Academy, received a certification and the voucher for CompTIA Security. In the near future, I’m going to start the “Road to Architect” program.

What kind of learning sources do you use to gain knowledge?

Working in the IT industry is a challenge for the people who are capable of self-education. I gained most of the basic knowledge from the Internet and my own experiments. Such attitude allowed me to take a more professional approach to the knowledge offered by technical training.

If you were to list the 3 biggest advantages of working as Infrastructure Consultant, what would they be?

Working with the latest technologies. Freedom of decision. Requirement of infrastructure planning and implementation.

Join Capgemini Katowice! Currently we are looking for people with knowledge of Linux, Windows, VMware and others. Would like to build infrastructure for the new Client from the energetic sector? Visit our web page and find something for yourself: