Poznajmy się

Dowiedz się więcej o swoich przyszłych współpracownikach!

Dariusz Piechnik

Stanowisko: Senior Software Manager, Software Solutions Center

Kinga Witko

Agile, Software Solutions Center

Katarzyna Jadach

Software Engineering, Software Solutions Center

Monika Strucka

Software Developer, Software Solutions Center

Andrzej Galus

JAVA Developer, Software Solutions Center

Krzysztof Major

Big Data, Cloud Infrastructure Services

Tomasz Tworek

Backup, Cloud Infrastructure Services

Paweł Szczęsny

Big Data, Cloud Infratsructure Services

Kamil Wiśniewski

Automation, Cloud Infrastructure Services

Karolina Chlabicz

Procure to Pay Finanse&Accounting, Business Services

Damian Gryga

Infrastructure Services, Cloud Infrastructure Services