Poznajmy się

Dowiedz się więcej o swoich przyszłych współpracownikach!

Dariusz Piechnik

Stanowisko: Senior Software Manager, Software Solutions Center

Katarzyna Jadach

Software Engineering, Software Solutions Center

Krzysztof Major

Big Data, Cloud Infrastructure Services

Tomasz Tworek

Backup, Cloud Infrastructure Services

Paweł Szczęsny

Big Data, Cloud Infratsructure Services

Kamil Wiśniewski

Automation, Cloud Infrastructure Services

Damian Gryga

Infrastructure Services, Cloud Infrastructure Services

Anna Owca

Executive and Admin Services, Business Services

Esin Nikolaev

Business Transformation, Business Services

Karolina Korowacka

People Management, Cloud Infrastructure Services