Współpraca z dostawcami

Capgemini, aby chronić etykę i uczciwość biznesową, współpracuje wyłącznie ze stronami, które podzielają nasze wysokie standardy etyczne.

Zasady etycznych zakupów

Nasza polityka zakupowa poświęca dużo uwagi efektom społecznym oraz prawom człowieka, wpływowi na środowisko naturalne, przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji. 10 głównych zasad inicjatywy United Nations Global Compact wyznacza kierunki naszych działań biznesowych. Oznacza to, że zobowiązujemy się do współpracy tylko z tymi dostawcami, którzy przestrzegają odpowiednich zasad etycznych oraz praw człowieka.
Firma Capgemini opracowała „Zasady etycznych zakupów” („Guidelines on Ethical Procurement”) w trosce o długotrwałe, stabilne relacje w określonymi dostawcami. W przypadku złamania tych zasad przez dostawcę firma Capgemini ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku odszkodowania.

Nasze zasady zakupów obejmują:

  • Uczciwe traktowanie dostawców
  • Wybór dostawców na podstawie wartości, efektywności oraz ceny
  • Stosowanie zrozumiałych i przejrzystych zasad wyboru
  • Zapewnianie poufności danych dostawców
  • Zarządzanie ryzykiem naszych dostawców
  • Zapewnianie, że umowy z dostawcami posiadają wiążące klauzule zgodne z Zasadami zrównoważonych zakupów
  • Stosowanie cen rynkowych w relacjach z dostawcami
  • Niewykorzystywanie błędów popełnionych przez dostawców
Promujemy zasady różnorodności i równości, dając wyspecjalizowanym małym firmom szansę współpracy z naszą firmą. Nasza koncepcja ekosystemu łączącego nas z większością klientów ma na celu wsparcie tej idei oraz zniesienie barier współpracy tam, gdzie jest to uzasadnione.
Oczekujemy, że pracownicy wykonawców oraz dostawców będą przestrzegać tych samych standardów Odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju co nasi pracownicy. Jednocześnie zobowiązujemy się do stosowania tych samych standardów różnorodności oraz Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w stosunku do naszych wykonawców i dostawców co w przypadku naszych pracowników.

Nasze główne zasady zrównoważonych zakupów

Oczekujemy, że nasi dostawcy, współpracując z nami oraz naszymi klientami, partnerami czy innymi dostawcami, będą postępować zgodnie z etycznymi zasadami oraz Głównymi zasadami zrównoważonego rozwoju. Zasady te dotyczą zarówno działań dostawców oraz tam, gdzie ma to zastosowanie, całego ich łańcucha dostaw.

Współpraca z naszymi partnerami biznesowymi

Współpracujemy z kilkoma partnerami biznesowymi nad projektami dotyczącymi Odpowiedzialności korporacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju, szczególnie w zakresie Ekologii w świecie IT (ang. Green IT). Projekty obejmują współpracę w ramach rozwiązań redukujących wpływ IT na środowisko dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii, wirtualizacji centrów danych oraz ponownemu wykorzystywaniu zasobów IT czy ich odpowiedniej likwidacji. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób współpracujemy z naszymi partnerami.

Dowiedz się więcej na temat naszej działalności CSR.
elzbieta.sieniawska@capgemini.com

Dział Zakupów Capgemini Polska Sp. z o.o.
renata.papaj@capgemini.com

Dokumenty dla dostawców